Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Petr a Lucie – rozbor

Téma prezentace: Petr a Lucie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): helis9
 


 
Popis materiálu:
Tento rozbor díla ve formě prezentace obsahuje informace o autorovi, děj, dobu a místo děje, postavy, ukázku a kontrasty díla.
 
Osnova:
KRÁTCE O AUTOROVI:
francouzský prozaik, dramatik, publicista, hudební vědec
pocházel z vážené notářské rodiny v Clamecy
rozsáhlé humanistické vzdělání získal na školách v Paříži a Římě
zabýval se  dějinami umění
dějiny hudby přednášel na pařížské univerzitě, kde veřejně projevoval vztah k významným historickým událostem (první a druhá světová válka, nástup fašismu, Mnichov, okupace)
zemřel v burgundském Vézelay
LITERÁRNÍ ŽÁNR:
Milostná, lyrická, psychologická novela zaměřená proti válce.
JAZYK:
Dílo je napsáno spisovným jazykem s výskytem občasných přechodníků.
Objevují se zde také symbolická označení, archaismy, francouzské výrazy.
Psáno v er-formě.
Celá kniha je založená na kontrastech (válka/láska, svět milenců/předtucha smrti apod.) a obsahuje hodně úvah.
KONTEXT AUTOROVY TVORBY:

Dílo napsal v polovině své tvorby.
Rolland se věnoval hlavně divadelní oblasti tvorby.
Je autorem například her o francouzské buržoazní revoluci: VlciDantonČtrnáctý červenec.
Zaměřoval se na tvorbu protiválečných děl.
Napsal cyklus dramat, významné byly i jeho životopisy známých osobností nebo jeho muzikologické práce a publicistické projevy.
Nejvíce se proslavil románovým cyklem Jan Kryštof, za který dostal v roce 1915 Nobelovu cenu za literaturu.
MÍSTO A DOBA DĚJE:
Děj trvá od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918. Příběh je zasazen do Paříže zničené bombardováním v období první světové války.
POSTAVY:

Petr – pochází z bohaté měšťanské rodiny, nenávidí válku; do Lucie se zamiluje na první pohled; milý, upřímný, uzavřený; mladý a nedokáže zapadnout do společnosti; snílek, co žije snadný život; často se rozčiluje nad světem
Lucie – pochází z chudé rodiny; dcera tovární dělnice, živí se malováním obrázků; nemá matku, má těžký život; vnímá svět reálněji oproti Petrovi; nezajímá se o budoucnost, žije přítomností; chyběla jí matka, ale byla tvrdá, stesk dokázala udržet; baví ji život, je skromná
Filip – Petrův bratr; srdečný a vstřícný; jde do války, kde přijde o život
DĚJ:
Petr Aubier bydlí se svými rodiči v Paříži v období vrcholení 1. světové války. Stejně jako jiní chlapci musí i on za necelý půlrok nastoupit do armády a jít do války. Celé dny se prochází po městě zničeném bombardováním a přemýšlí o životě a nemůže pochopit smysl války. Při dalším náletu se setkává s dívkou a nachází v ní novou naději. Jeho procházky už mají stálý cíl a vždy míří za ní. Po krátké době se oba osmělí a Petr se seznamuje s Lucií. Lucie se živí malováním obrázků na zakázku a Petr ji začíná na jejích obchůzkách doprovázet. Oba se navzájem poznávají a stávají se z nich nerozluční přátelé. Prožívají spolu krásné dny plné radosti a porozumění. Vzniká mezi nimi láska. Vytvořili si vlastní svět bez války a utrpení. Petrovy dny se však stále více sčítají a ani jejich láska nemůže ten čas zastavit. Stále se mezi ně vkrádá myšlenka smrti, i když si to oba nechtějí připustit. O Velkém pátku, kdy vrcholí bombardování, se Petr a Lucie vydávají na varhanní koncert do pařížského chrámu Saint-Gervais. Při prvních tónech ze zřítila klenba a oba je pohřbila pod svými sutinami. Zůstali navždy spolu a ani válka je nerozdělila.
Ukázka z díla:
…  V té chvíli Lucie, zrovna vášnivým pohledem políbivší drahého přítele (oči maje přivřeny a rty pootevřeny, zdál se ztracen v slastné extasi a jakoby nadnášen vděčnou radostí, pozdvihoval hlavu k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá vždycky nahoře), užasle spatřila v červeném a zlatém okně postranní kaple usměvavou tvář té rusovlásky. A zatím co tak na ni mlčky, trnouc úžasem, pohlížela, znovu na té zvláštní tvářičce uviděla ten výraz zděšení a soucitu. V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se do základů zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu a křik věřících; a nemajíc kdy se bát nebo trpět, vrhla se, aby ho jako slepice svá kuřátka zakryla vlastním tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při zavřených očích. Mateřským objetím si tu drahou hlavu ze všech sil přitiskla do klína a sklonila se nad Petrem, s ústy na jeho šíji, takže byli schouleni v nepatrné klubíčko…..
KONEC