Personální činnosti

Téma prezentace: Personální činnosti

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Aligathor

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je vypracovaná otázka k maturitě z ekonomie. Najdete zde témata: personální činnosti=trh práce, zaměstnanci, náležitosti prac. smlouvy, personalistika. Prezentace je bez motivu, je tedy možné ji snadno přizpůsobit vlastním potřebám.

 

Osnova:

Zaměstnanci

Zaměstnanci

Typické skupiny zaměstnanců v podniku

dělníci

duševní

provozní a obsluhující

Zaměstnanci

Potřeba zaměstnanců a jejich kvalifikace závisí

na druhu činnosti dané organizace

na rozsahu dané činnosti

Trh práce

střetává se poptávka po práci a nabídka práce

 

Trh práce

Faktory ovlivňující poptávku

Ø poptávka po produktu

Ø kvalifikace zaměstnanců

Ø období

Ø region

Trh práce

poptávka < nabídka

Personalistika

zaměřuje se na činnosti spojené se zaměstnanci

Ø specifikace požadavků na pracovní místo

Ø plánování lidských zdrojů

Ø získávání a výběr pracovníků

Ø hodnocení pracovníků a jejich výkonů

Ø odměňování pracovníků

Ø péče o zaměstnance

Ø vedení personální agendy

Požadavky

vzdělání

praxe

morální vlastnosti

Úkol

Sestavte inzerát –

nabídka pracovního místa z oblasti vašeho   podnikatelského záměru

http://www.ekospol.cz/cs/nabidka-zamestnani

Výběr zaměstnanců

Dodané písemné podklady

Ø žádost o zaměstnání

Ø životopis

Ø doporučení

Ø dotazník

Pohovor

Vznik pracovněprávního vztahu

Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

V některých případech předchází pracovní smlouvě jmenování nebo volba.

Náležitosti pracovní smlouvy

1.Podstatné

Ø druh práce

Ø místo výkonu práce

Ø den nástupu do práce

2.Ostatní

Ø sjednání mzdy

Ø stanovení pracovní doby a její rozvržení

Ø dovolená

http://www.jakpodnikat.cz/pracovni-smlouva.vzor.php

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

dohoda o provedení práce

dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce

Je uzavřena písemně pro činnosti, které nepřesáhnou 300 hodin ročně

Zaměstnanec může uzavřít tuto dohodu                    s libovolným počtem zaměstnavatelů

Pokud je odměna < 10 000 Kč měsíčně, nepodléhá odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-o-provedeni-prace-vzor.php

Dohoda o pracovní činnosti

Uzavírá se na pracovní činnost, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby

Musí být písemná

Obsah:

Ø sjednaná práce

Ø sjednaný rozsah pracovní doby

Ø doba, na kterou je smlouva uzavřena

Odměna podléhá odvodům pojistného, pokud je ve smlouvě uvedeno, že odměna je do 2 500 Kč, pak se pojistné neodvádí

http://www.jakpodnikat/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor.php

Péče o zaměstnance

zvyšování kvalifikace

péče o pracovní podmínky a pracovní prostředí

poskytování benefitů

Úkol:

Uveďte příklady benefitů, které může zaměstnavatel poskytovat

Registrace zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit               k SZ a ZP vždy nejpozději do 8 kalendářních dnů

http://www.cssz.cz/zamestnavatele

Ukončení pracovního poměru

dohodou

výpovědí

uplynutím doby

okamžité zrušení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

Dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru

1.Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

2.Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň

3.Pracovní posudek (na žádost zaměstnance)

Zápočtový list

Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň