Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Personální činnosti

Téma prezentace: Personální činnosti
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Aligathor
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace je vypracovaná otázka k maturitě z ekonomie. Najdete zde témata: personální činnosti=trh práce, zaměstnanci, náležitosti prac. smlouvy, personalistika. Prezentace je bez motivu, je tedy možné ji snadno přizpůsobit vlastním potřebám.
 
Osnova:
Zaměstnanci
Zaměstnanci
Typické skupiny zaměstnanců v podniku
dělníci
duševní
provozní a obsluhující
Zaměstnanci
Potřeba zaměstnanců a jejich kvalifikace závisí
na druhu činnosti dané organizace
na rozsahu dané činnosti
Trh práce
střetává se poptávka po práci a nabídka práce
 
Trh práce
Faktory ovlivňující poptávku
Ø poptávka po produktu
Ø kvalifikace zaměstnanců
Ø období
Ø region
Trh práce
poptávka < nabídka
Personalistika
zaměřuje se na činnosti spojené se zaměstnanci
Ø specifikace požadavků na pracovní místo
Ø plánování lidských zdrojů
Ø získávání a výběr pracovníků
Ø hodnocení pracovníků a jejich výkonů
Ø odměňování pracovníků
Ø péče o zaměstnance
Ø vedení personální agendy
Požadavky
vzdělání
praxe
morální vlastnosti
Úkol
Sestavte inzerát –
nabídka pracovního místa z oblasti vašeho   podnikatelského záměru
http://www.ekospol.cz/cs/nabidka-zamestnani
Výběr zaměstnanců
Dodané písemné podklady
Ø žádost o zaměstnání
Ø životopis
Ø doporučení
Ø dotazník
Pohovor
Vznik pracovněprávního vztahu
Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy.
V některých případech předchází pracovní smlouvě jmenování nebo volba.
Náležitosti pracovní smlouvy
1.Podstatné
Ø druh práce
Ø místo výkonu práce
Ø den nástupu do práce
2.Ostatní
Ø sjednání mzdy
Ø stanovení pracovní doby a její rozvržení
Ø dovolená
http://www.jakpodnikat.cz/pracovni-smlouva.vzor.php
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
dohoda o provedení práce
dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Je uzavřena písemně pro činnosti, které nepřesáhnou 300 hodin ročně
Zaměstnanec může uzavřít tuto dohodu                    s libovolným počtem zaměstnavatelů
Pokud je odměna < 10 000 Kč měsíčně, nepodléhá odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-o-provedeni-prace-vzor.php
Dohoda o pracovní činnosti
Uzavírá se na pracovní činnost, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby
Musí být písemná
Obsah:
Ø sjednaná práce
Ø sjednaný rozsah pracovní doby
Ø doba, na kterou je smlouva uzavřena
Odměna podléhá odvodům pojistného, pokud je ve smlouvě uvedeno, že odměna je do 2 500 Kč, pak se pojistné neodvádí
http://www.jakpodnikat/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor.php
Péče o zaměstnance
zvyšování kvalifikace
péče o pracovní podmínky a pracovní prostředí
poskytování benefitů
Úkol:
Uveďte příklady benefitů, které může zaměstnavatel poskytovat
Registrace zaměstnavatele
Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit               k SZ a ZP vždy nejpozději do 8 kalendářních dnů
http://www.cssz.cz/zamestnavatele
Ukončení pracovního poměru
dohodou
výpovědí
uplynutím doby
okamžité zrušení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru
Dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru
1.Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
2.Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň
3.Pracovní posudek (na žádost zaměstnance)
Zápočtový list
Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň