Osvícenský absolutismus

Téma prezentace: Osvícenský absolutismus

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): bellakamila

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je vhodná do dějepisu. Popisuje osvícenský absolutismus a jeho významné osobnosti.

 

Osnova:
OSVÍCENSTVÍ
18. století
vznik v Anglii a Holandsku
Marie Terezie, Josef II., Fridrich II., Kateřina Veliká
intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr; základ demokracie a lidských práv
vrchol klasicismu
největší rozmach v Anglii a Francii
růst vzdělanosti ve všech oborech

 

ABSOLUTISMUS
Forma vlády panovníka
Centralizace úřadů
Omezení vlivu šlechty
Přenesení vlády na první ministry
Do vysokých úřadů měšťané
Ludvík XIV., Marie Terezie, Josef II., Fridrich II.,

 

JOSEFINISMUS
označení pro osvícenský absolutismus v Rakousku za doby vlády Josefa II.
podle Josefa II.
„revoluce shora“
lepší podmínky pro lid
nejdůsledněji uplatněn v českých zemích

 

MARIE TEREZIE (1717 Vídeň – 1780 Vídeň)
otec Karel VI., matka Alžběta Kristýna Brunšvická
„matka dvou císařů“, „císařovna“
manžel František Štěpán Lotrinský
16 dětí – Josef II., Leopold II., Marie Antoinetta,…
zakladatelka Habsbursko-Lotrinské dynastie
významná reformátorka – Tereziánské reformy
války o rakouské dědictví (1740-1748)
Sňatková politika

 

JOSEF II. (1741-1790)
Manželky: Isabella Parmská, Marie Josefa Bavorská
1781 – zrušení nevolnictví, toleranční patent
Mnoho reforem zrušeno už za jeho života, později jeho bratrem Leopoldem II.
Rušení klášterů

 

LEOPOLD II. (1747-1792)
Manželka: Marie Ludovika
Sídlo ve Florencii
Reformátor v Toskánsku
Nástupce: syn František I.

 

FRIDRICH II. VELIKÝ (1712 Berlín-1786 Postupim)
Pruský král z rodu Hohenzollernů
1 z největších vojevůdců 18. století
Otec: Fridrich Vilém I.
Matka: Žofie Dorota Hannoverská
Manželka: Alžběta Kristýna
Zisk Slezska, rozšíření území
Vzrůst významu Pruska