Neverbální komunikace

Téma prezentace: Neverbální komunikace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): chabik

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje rozdělení komunikace včetně popisu jednotlivých druhů. Je doplněna řadou tématických obrázků, které pomáhají téma lépe pochopit.

 

Osnova:

Neverbální komunikace

souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem

 

Dělení

¡kinetika – komunikace hlavou a končetinami (přešlapování, pokyvování hlavou apod.);

¡gestikulace – užívání normalizovaných pohybů (záporné pohyby, varovné pohyby, hlášení se o slovo apod.);

¡mimika – projevení citového postoje výrazem obličeje;

¡vizika – pohledy očí

¡proxemika – fyzické přiblížení nebo oddálení jako výraz kontaktu;

¡posturika – výpověď prostřednictvím postoje těla;

¡haptika – řeč dotyků (podání ruky…).

 

Kinezika

¡zabývá se pohyby těla v sociální interakci a jejich koordinací

¡rozsah pohybu – do šíře prostoru závisí na temperamentu

¡počet pohybů – zvýšený počet pohybů signalizuje napětí

¡různorodost pohybů – jinak se pohybuje člověk v agresi a jinak člověk v depresi

 

Mimika

¡vědomé vyjádřením emocí a myšlenek pomocí mimických svalů na obličeji

 

lze vyjádřit:

¡štěstí – neštěstí

¡neočekávané překvapení – splněné očekávání

¡strach a bázeň – pocit jistoty

¡radost – smutek

¡klid – rozčilení

¡spokojenost – nespokojenost až znechucení

¡zájem – nezájem

 

Oční kontakt

¡základ neverbální komunikace

 

Proxemika

¡Vzdálenost při komunikaci

¡intimní zóna – vzdálenost komunikujících je do 60 cm

¡osobní zóna – vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m

¡společenská zóna – vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m (až 3,6 m)

¡veřejná zóna – vzdálenost komunikujících je od 3,6 m do 7,6 m (i více)