Nestacionární magnetické pole

Předmět:
Fyzika
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Lucie LukšíkováObsah prezentace:

Daná prezentace se zabývá nestacionárním magnetickým polem. Vysvětluje jeho vznik, rozvádí na jeho základě elektromagnetickou indukci, magnetický indukční tok, Lenzův a Faradayův zákon. V prezentaci je dále zmíněna vlastní indukce, přechodný děj a energie magnetického pole cívky.
Na 3. slidu je uveden internetový odkaz na ukázku simulace elektromagnetické indukce.