Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Na západní frontě klid – E. M. Remarque – rozbor

Téma prezentace: Na západní frontě klid – E. M. Remarque
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Nikol Moravcová
 


 
Popis materiálu:
Stručný životopis E.M.Remarqua, hlavní postavy, popis děje a jazykových prostředků díla Na západní frontě klid. Jedná se tedy o rozbor knihy formou prezentace.
 
Osnova:
—Erich Maria Remarque
—
— * 22. června 1898 v Osnabrücku
— v 18 letech – první světová válka
—na západní frontě byl vážně raněn a konec války prožil v lazaretu v Duisburgu
—po válce problémy začlenit se do normální společnosti
—po nástupu nacismu – zakázaný autor
—roku 1938 zbaven německého občanství
—emigroval do New Yorku, kde získal americké občanství
—po druhé světové válce žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku
—umírá na srdeční chorobu 25. září 1970
—Díla
—Na západní frontě klid
—Tři kamarádi
—Vítězný oblouk
—Černý obelisk
—Vítězný oblouk
—Nebe nezná vyvolených
—
—Na západní frontě klid
—autobiografické prvky
—naturalistické válečné scény, líčení zranění a duševního utrpení, úvaha o smyslu života
—líčení ztráty životních ideálů
—neschopnost vojáků vrátit se do běžného života
—
—literární druh: epika
—literární žánr: román
—chronologické řazení – většina děje se odehrává v přítomnosti
—retrospektiva – vyskytují se zde vzpomínky na minulost
—zdařilá charakteristika postav
—
—Doba a místo děje: na západní frontě ve Francii během 1. světové války
—
—Jazyk
—spisovný jazyk
—hovorové výrazy (brajglšvindlpalice atd.)
—úvahové prvky – v ich-formě
—mnoho úvahových pasáží s lyrickými prvky
—ironie (již v názvu knihy)
—metafory
—dialogy – rozmluvy vojáků
—sugestivnost – líčení hrůz války, umírání lidí i zvířat
—zpráva o Pavlově smrti – er-forma
—Hlavní postavy
—Pavel Bäumer  – vypravěč , pochází z velmi chudé rodiny, nezištný, obětavý, zpočátku plný odhodlaní a ideálů
—Albert Kropp – bývalý spolužák Pavla
—Müller – bývalý spolužák Pavla, „ještě pořád s sebou vláčí učebnice a sní o válečné maturitě, v bubnové palbě šprtá fyzikální poučky„
—Leer – bývalý spolužák Pavla, který nosí plnovous a miluje děvčata
—František Kemmerich – bývalý spolužák Pavla
—Tjaden – největší jedlík, je pro něj snadné unikat z problémů
—Deterding – sedlák, jenž myslí jen na svou usedlost a na svou ženu
—Stanislav Katczinsky – nejstarší, hlava jejich skupiny
—Himmelstoss – desátník, v civilu listonoš, šikanuje, zbabělec
—Děj
—Skupina přátel z gymnázia se, na popud učitele, dobrovolně přihlásí na vojnu.
—Už během desetitýdenního výcviku, kdy jsou šikanováni desátníkem Himmlestossem ztrácí první ideály o vojně .
— Nechtějí zabíjet nevinné lidi, ale nic jiného jim nezbývá, mají deprese.
—Hoši získávají postupem času zkušenosti, během bombardování, plynových útoků i při boji tváří v tvář.
—Pavlovi přátelé umírají. Muži v zákopech přežívají v ohromujících podmínkách i několik dní bez jídla a pití.
—Jednoho dne dostal Pavel dovolenou, a odjel domů k rodině. Doma nachází maminku na smrtelné posteli, postihla ji rakovina. Když rodiče vyzvídají, jaké to „tam v zákopech“ doopravdy je, Pavel lže a říká, že to není tak zlé, jak všichni tvrdí a říká, že kdo ve válce nebyl, nemůže ji pochopit. Nechce totiž přidělávat starosti nemocné matce, ani otci.
—Pavel potkává své staré známé, kteří mu vůbec nerozumí. Oni chtějí slyšet jen dobrodružné příběhy a hrdinské činy obětované vlasti, a to Pavla rozčiluje. Hlavní hrdina navštěvuje matku kamaráda Kemmericha, který zemřel jako první ve velkých bolestech a utrpení. Matce však klade na srdce, že zemřel rychle a bez bolesti, protože ona ani nic jiného slyšet nechce.
—
—Po skončení dovolené je Pavel povolán do výcvikového tábora. Zde hlídá zatčené rusy.
—Jednou byl Pavel vyslán na průzkum terénu, a tak tak unikl francouzům. Dlouho byl schovaný v trychtýři, kam dopadl další člověk, kterého Pavel zabil. Svého činu následně litoval, když z náprsní tašky vyndal průkaz vojáka a zjistil, že má rodinu, a děti.
— Při útěku z trychtýře našel Pavla kamarád Kropp, jelikož měli Francouzi převahu, došlo k velkým ztrátám v Pavlově pluku. Dokonce i Pavel a Kropp byli zraněni.
—Společně s dalšími zraněnými byli odvezeni do nemocnice, kde si vyslechli spoustu příběhů od ostatních zraněných. Kroppovi amputovali nohu a chtěl se zabít.
—Po uzdravení se Pavel vrátil zpět na frontu, kde zbyl už jen poslední kamarád, nejlepší přítel Katczinsky. I na něj přišla řada, když si poranil nohu. Pavel vzal Katczinskyho na ramena a utíkal s ním k nejbližší ošetřovně, kde mu oznámili, že je Katczinsky mrtvý. Pavel tvrdí, že to není možné, protože si při běhu oba povídali, pak chytá Katczinskyho za hlavu, a zjišťuje, že mu střepiny rozdrtily záď hlavy.
—Zdrcený Pavel zůstal na frontě sám- bez svým skvělých přátel a jednoho dne, na konci války, kdy bylo na západní frontě ticho, zemřel také.
—
—Ukázka
—Vedle mne běží nějaký svobodník. Cosi mu utrhlo hlavu, ale běží ještě pár kroků, ačkoliv mu z krku tryská krev jako fontána.
Vidíme žít lidi, kterým chybí kus lebky, vidíme běžet vojáky, kterým něco urvalo obě nohy, klopýtají na bortících se pahýlech k nejbližší jámě, nějaký svobodník se plazí dva kilometry po rukou a vleče za sebou roztříštěná kolena, jiný jde na obvaziště, drží se za břicho, ale vyhřezlá střeva mu visí přes ruce. Vidíme žít lidi bez úst, bez dolní čelisti, bez tváře. Nalézáme jednoho, který po dvě hodiny tiskl v zubech tepnu paže, aby nevykrvácel. Slunce vychází, noc přichází, granáty hvízdají, život je u konce.
—
Filmová adaptace
—Na západní frontě klid – americko-britský válečný film režiséra Delberta Manna z roku 1979
—http://www.youtube.com/watch?v=g5DMNWdSTzI
—Na západní frontě klid – americký film Lewise Milestona z roku 1930