Mzda a plat

Téma prezentace: Mzda a plat

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): krko

 

 

Popis materiálu:

Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou? Z pohledu zaměstnanců, uchazečů o práci a většiny lidí není rozdíl mezi platem, mzdou nebo jinou finanční kompenzací za práci.

 

Osnova:

Mzdu a plat tedy berou jako synonymum a následující otázky tak mají stejný význam:

  • Jak vysokou máš mzdu?
  • Jaký máš plat?
  • Kolik peněz máš v práci?

 

Z hlediska pracovního práva je však mezi platem a mzdou však velký rozdíl. Zákoník práce v § 109 odstavec 1 říká:

  • Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

 

A tak definuje 3 možné finanční odměny za práci u zaměstnavatele:

  • Plat
  • Mzda
  • Odměna

 

Platem se rozumí finanční odměna zaměstnanci od zaměstnavatele, kterým je stát, obce, města, rozpočtové a příspěvkové organizace. To znamená, že plat dostávají zaměstnanci státu a organizací spravovaných nebo dotovaných státem (státní školství, zdravotnictví).

 

Mzda je finanční odměna pro zaměstnance u soukromých zaměstnavatelů, kteří pracují v pracovním poměru uzavřeném na základě pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr).

 

Odměna je finanční částka vyplacená zaměstnanci zaměstnavatelem za práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.