Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Motolice

Téma prezentace: Motolice

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Václav

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje zařazení motolic. Nechybí zde průběh jejich životního cyklu nebo také zástupci. Je vhodná především do hodin biologie.

 

Osnova:

MOTOLICE

Vypracoval: Václav Volf

MOTOLICE
(Trematoda)

Kmen:   PLOŠTĚNCI

Třídy:  – PLOŠTĚNKY

– JEDNORODÍ

– MOTOLICE

– TASEMNICE

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

endoparazité obratlovců

ploché, nečlánkované tělo

povrch těla – soubuní = syncitium (vznik splýváním buněk)

svaly a smysly zakrnělé

živí se krví a rozrušenou tkání hostitele

–přichycení – přísavky (břišní, ústní), někdy háčky

–potravu nasává hltanem → rozvětvené střevo (gastrovaskulární soustava)

ROZMNOŽOVÁNÍ MOTOLIC:

-složité vývojové cykly

-střídání hostitelů –

–měkkýši – zde partenogeneze

–obratlovci – zde pohlavní část cyklu

oploz.vaj.miracidium (obrvená invazivní larva → do hepatopankreatu plžů → sporocysta (neobrvený váček bez úst) → uvnitř sporocysty partenogenezí vzn.rediecerkarie → opouštějí plže → do vody: plavou, přisedají na rostliny → definitivní hostitel

Motolice jaterní (Fasciola hepatica), 3 – 5 cm

–  MH: plž bahnatka → cysty na vodních rostl. → DH: žlučovody přežvýkavců (ovce, kozy; čl. vzácně)

Motolice střevní – DH: střeva čl., prasat, psů (JV + V Asie), MH: plž okružák

-asi 7 cm velká, způsobuje střevní potíže, bolesti břicha, závratě

Motolice psí – plž bahnivka → ryba → játra, žlučník šelmy (čl.)

Krevnička močová (Schistosoma sp.)

-!! gonochoristé, dimorfismus; parazit cév urogenitálního systému, některé druhy střevní

-choroby – schistozomóza (dříve bilharzióza)

-Egypt, J Afrika, Asie

MOTOLICE KOPINATÁ