Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Motolice

Téma prezentace: Motolice
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Václav
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje zařazení motolic. Nechybí zde průběh jejich životního cyklu nebo také zástupci. Je vhodná především do hodin biologie.
 
Osnova:
MOTOLICE
Vypracoval: Václav Volf
MOTOLICE
(Trematoda)
Kmen:   PLOŠTĚNCI
Třídy:  – PLOŠTĚNKY
– JEDNORODÍ
– MOTOLICE
– TASEMNICE
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
endoparazité obratlovců
ploché, nečlánkované tělo
povrch těla – soubuní = syncitium (vznik splýváním buněk)
svaly a smysly zakrnělé
živí se krví a rozrušenou tkání hostitele
–přichycení – přísavky (břišní, ústní), někdy háčky
–potravu nasává hltanem → rozvětvené střevo (gastrovaskulární soustava)
ROZMNOŽOVÁNÍ MOTOLIC:
-složité vývojové cykly
-střídání hostitelů –
–měkkýši – zde partenogeneze
–obratlovci – zde pohlavní část cyklu
oploz.vaj.miracidium (obrvená invazivní larva → do hepatopankreatu plžů → sporocysta (neobrvený váček bez úst) → uvnitř sporocysty partenogenezí vzn.rediecerkarie → opouštějí plže → do vody: plavou, přisedají na rostliny → definitivní hostitel
Motolice jaterní (Fasciola hepatica), 3 – 5 cm
–  MH: plž bahnatka → cysty na vodních rostl. → DH: žlučovody přežvýkavců (ovce, kozy; čl. vzácně)
Motolice střevní – DH: střeva čl., prasat, psů (JV + V Asie), MH: plž okružák
-asi 7 cm velká, způsobuje střevní potíže, bolesti břicha, závratě
Motolice psí – plž bahnivka → ryba → játra, žlučník šelmy (čl.)
Krevnička močová (Schistosoma sp.)
-!! gonochoristé, dimorfismus; parazit cév urogenitálního systému, některé druhy střevní
-choroby – schistozomóza (dříve bilharzióza)
-Egypt, J Afrika, Asie
MOTOLICE KOPINATÁ