Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Marie Terezie (2)

Téma prezentace: Marie Terezie
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): CZmates9
 


 
Popis materiálu:
Prezentace do dějepisu obsahující následující body:

 • Dětství a mládí Marie Terezie
 • Námluvy Marie Terezie a Františka I.
 • První léta vlády
 • Tereziánské reformy
 • Smrt Františka I. a rozpory v rodině
 • Děti Marie Terezie
 • Poslední léta Marie Terezie
 • Závěr

 
Osnova:

 • 13. 5. 1717 – narodila se jako nejstarší dcera Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické
 • Marii Terezii vychovávali Jezuité (v jejich řadách zůstala až do smrti)

Ø zde se učila náboženství, dějinám, latině, francouzštině, němčině a italštině

 • roku 1728 se stává její vychovatelkou Charlota Fuchsová,

kterou si velice oblíbila – po její smrti ji dokonce
Marie Terezie nechala pohřbít do Kapucínské hrobky

 • poprvé se s Františkem I. setkala v 6-ti letech – jí bylo 6 let, jemu 15J
 • Marie Terezie byla do Františka I. Štěpána Lotrinského opravdu zamilovaná
 • 31. 1. 1736 požádal František I. Marii Terezii o ruku
 • dne 12. 2. 1736 se konala svatba v Augustiánském kostele ve Vídni
 • po smrti svého otce dne 20. 10. 1740 se Marie Terezie stala panovnicí nad habsburskými zeměmi, rakouskou arcivévodkyní, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou (ostatní tituly si musela postupem času nechat potvrdit)
 • hned na začátku vlády se vyskytly problémy – vznikaly kvůli tomu, že by

měla vládnout žena

 • dalším problémem byl fakt, že Karel VI. nezasvětil svou dceru do

„věcí státních“ a ona tak musela převzít celou vládu po svém otci, aniž by
cokoliv o tamních poměrech věděla

 • ostatky Františka I. byly umístěny do kapucínské rodinné hrobky
 • František po sobě zanechal obrovských 18 miliónů zlatých a 2 sídla v Čechách
 • Josef II. se po smrti svého otce stal automaticky římskoněmeckým císařem
 • brzy došlo mezi Marií Terezií a Josefem II. ke konfliktům, kvůli Josefově lehkovážnosti
 • 19. 8. 1765 – Marie Terezie se od svého syna Josefa dovídá o smrti svého muže,
  se kterou se nedokázala nikdy rozumně vypořádat
 • poslední léta svého života prožila ve velkém stresu (např. kvůli Františkově smrti)
 • po válce o Bavorské dědictví má Marie Terezie vysoký krevní tlak a také diagnostikována pulmonální neprůchodnost s emphysmem (chorobné   shromažďování vzduchu v tkáních)
 • 8.11.1780 se nachladila na lovu bažantů
 • pitva ukázala, že jí nefungovala jedna plíce
 • po celém tehdejším Rakousku se konaly bohoslužby a i její celoživotní úhlavní nepřítel – Fridrich II. jí vyznal čest
 • zanechala po sobě, až na Slezsko a získanou část Bavorska, neporušené   Rakousko z dob vlády jejího otce a dále zanechala 7 potomků na 7   evropských trůnech