Marie Curie Sklodowská

Předmět:
Dějepis
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Markéta KopečnáObsah prezentace:

V této prezentaci naleznete základní údaje o slavné polské vědkyni Marii Curie Sklodowské.

Marie Curie-Sklodowská
Povolání: Vědkyně
Datum narození: 7. 11.1867
Datum úmrtí: 4.7.1934
Místo narození: Varšava, Polsko
Místo úmrtí: Sallanches u Paříže , Francie

Životopis
Maria Curie Sklodowská se narodila v rodině učitele matematiky a fyziky. Byla výbornou studentkou s vynikající pamětí. Vzhledem ke svízelným finančním podmínkám celé rodiny musela brzy sama vydělávat. V Polsku ženy studovat nesměly a tak pracovala jako učitelka a později guvernantka. Šetřila na svá studia a navíc podporovala svoji starší sestru, která studovala na pařížské Sorbonně medicínu. Později jí to sestra oplácí.
V roce 1891 se Marie Sklodowská zapisuje na studia matematiky, fyziky a chemie na pařížské Sorbonně. Je zde nejlepší studentkou. Za dva roky studií dokončuje fyziku, za rok matematiku a stává se doktorandkou u věhlasného profesora fyziky A. Henriho Bercquerela.
V roce 1894 se Marie Sklodowská chystá pracovat na svém vědeckém projektu a hledá si vhodnou laboratoř. Seznamuje se s chemikem Pierem Curiem. O rok později se oba berou a za dva roky se jim narodí dcera. V té době již oba pracují na novém výzkumu, který nedávno objevil A. H. Bercquerel – na záření atomu.
V roce 1898 se svým mužem oznamují objev dvou nových, vysoce radioaktivních prvků – radia a polonia. Z českého Jáchymova dováželi velké množství smolince. Ten pak rozbíjeli, aby získali několik centimetrů vzácného objevu.
Aby se oba uživili, museli psát také vědecké práce. M. C. Sklodowská napsala se svým manželem 32 vědeckých prací. V některých poukazují na fakt, že radiace ničí rychleji nádorové buňky než zdravé.

V roce 1902 získává Marie Curie – Sklodowská jako první žena v historii doktorát z fyziky na Sorbonně. V roce 1903 získávají oba Curieovi Nobelovu cenu za fyziku v souvislosti s objevem radioaktivity. Poté se jí narodila další dcera.
V roce 1906 tragicky zemřel Piere Curie. Marie zůstala sama se dvěma dětmi. Navíc musela uhájit své vedoucí postavení ve výzkumu radioaktivity. Za dva roky se stává první profesorkou na Sorbonně.
V roce 1911 získala Marie Curie – Sklodowská druhou Nobelovu cenu, tentokrát za chemii. Byla jmenována do čela Ústavu pro výzkum radia v Paříži.Za 1. světové války jezdila Marie za pomoci své dcery Irene po celé zemi se svou novou pojízdnou rentgenovou laboratoří. Všechny své úspory věnovala na válečné dluhopisy.

Po skončení války musela Marie Curie – Sklodowská opět začít publikovat své vědecké práce, aby získala finanční prostředky na další výzkumy. Její dcera Irene se vdala za vynikajícíhochemika Frédérica Joliota (později přijal jméno Juliot-Curie) a oba objevili umělou radioaktivitu. Irene získala v roce 1935 Nobelovu cenu za fyziku.
Toho se však Marie Curie – Sklodowská nedožila. Léta práce s radioaktivními materiály si vyžádala svoji daň – Marie zemřela ve věku 66 let na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.
Přínos pro společnost:
1. Existence radiace
2. technika dělení radioaktivních izotopů-soubory atomů téhož prvku
3. její objevy vedly k sestavení rentgenu
Důvod výběru:
Tuto vědkyni jsem si vybrala, protože to byla první žena, která objevila něco, co má pro nás v dnešní době obrovský význam. A dokázala si udržet své jméno jako jedna z nejznámějších žen ve vědě.
Čerpání:
1.www.osobnosti.cz
2.www.wikipedia.org
3.vědci 18.-21. Stol. kniha