Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Lesní hospodářství ČR

Předmět:
Ekonomika
Autor:
Winter_Fly
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Lesní hospodářství ČR
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2.666.376 ha, což představuje 33,9 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 9. místo v lesnatosti. V důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně zvětšuje – ročně asi o 700 ha.
Podle údajů lesních hospodářských plánů, které jsou rozhodující pro stanovení výše těžebních možností, dosahují celkové zásoby dřeva 689 mil. m3. Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 265 m3. Nárůst celkových zásob dříví v lesích v ČR stále pokračuje. Oproti roku 1930 se údaj o celkové zásobě v našich lesích zvětšil na více než dvojnásobek. Česká republika v zásobě dřeva na 1 ha a v ročním přírůstu dřevní hmoty na 1 ha zaujímá přední místa v Evropě. Česká republika v zásobě dřeva na 1 ha je na 2. místě a v ročním přírůstu na 1 ha je na 6. místě v Evropě.
Tato skutečnost dokládá ohromný produkční kapitál lesů při zachování plnění všech ostatních funkcí lesů