Lékařská etika

Předmět:
Občanská nauka
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Tereza MaškováObsah prezentace:

Prezentace popisuje historii lékařské etiky, její zásady a principy. 4 principy lékařské etiky: nonmaleficence, beneficence, respektování autonimie a spravedlnost. Dále obsahuje informace o Hippokratově přísaze a její původní obsahový text.