Kvantová čísla

Téma prezentace: Kvantová čísla

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr Kolohnát

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do hodin chemie vysvětluje kvantová čísla. Nechybí hlavní, vedlejší a magnetické kvantové číslo, spinové kvantové číslo, přehled hodnot a prostor k procvičování.

 

Osnova:

1.Hlavní kvantové číslo

2.Vedlejší kvantové číslo

3.Magnetické kvantové číslo

4.Spinové kvantové číslo

 

—Kvantová čísla

—Popisují stav elektronu v atomu

—Rozlišujeme 4 typy

—V elektronovém obalu nemohou být dva elektrony, jejichž stav je popsán stejným souborem kvantových čísel

 

—Hlavní kvantové číslo, n

—Udává energii elektronu (velikost orbitalu)

—Charakterizuje vrstvu (slupku) el. obalu

—Nabývá hodnot 1,2,3….

 

—Vedlejší kvantové číslo, l

—Charakterizuje tvar (typ) orbitalu

—Závisí na hodnotě n

—Nabývá hodnot od 0 až n – 1

 

—Magnetické kvantové číslo, m

—Charakterizuje orientaci orbitalu v prostoru

—Nabývá hodnot od –l, 0, +l

—Počet hodnot určuje počet orbitalů

 

—Spinové kvantové číslo (spin), s

—Vyplývá z chování elektronu v obalu (malý magnet; otáčení dvěma směry)

—Nabývá dvou hodnot (označení ↑, ↓)

 

—Přehled hodnot kvantových čísel

—Procvičování

—Pomocí kvantových čísel (n,l,m) popište typy orbitalů