Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kvantová čísla

Téma prezentace: Kvantová čísla
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Petr Kolohnát
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do hodin chemie vysvětluje kvantová čísla. Nechybí hlavní, vedlejší a magnetické kvantové číslo, spinové kvantové číslo, přehled hodnot a prostor k procvičování.
 
Osnova:
1.Hlavní kvantové číslo
2.Vedlejší kvantové číslo
3.Magnetické kvantové číslo
4.Spinové kvantové číslo
 
—Kvantová čísla
—Popisují stav elektronu v atomu
—Rozlišujeme 4 typy
—V elektronovém obalu nemohou být dva elektrony, jejichž stav je popsán stejným souborem kvantových čísel
 
—Hlavní kvantové číslo, n
—Udává energii elektronu (velikost orbitalu)
—Charakterizuje vrstvu (slupku) el. obalu
—Nabývá hodnot 1,2,3….
 
—Vedlejší kvantové číslo, l
—Charakterizuje tvar (typ) orbitalu
—Závisí na hodnotě n
—Nabývá hodnot od 0 až n – 1
 
—Magnetické kvantové číslo, m
—Charakterizuje orientaci orbitalu v prostoru
—Nabývá hodnot od –l, 0, +l
—Počet hodnot určuje počet orbitalů
 
—Spinové kvantové číslo (spin), s
—Vyplývá z chování elektronu v obalu (malý magnet; otáčení dvěma směry)
—Nabývá dvou hodnot (označení ↑, ↓)
 
—Přehled hodnot kvantových čísel
—Procvičování

—Pomocí kvantových čísel (n,l,m) popište typy orbitalů