Kumen (isopropylbenzen)

Téma prezentace: Kumen (isopropylbenzen)

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kavková Kateřina

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje isopropylbenzen a jeho vlastnosti, výrobu, využití a dopad na životní prostředí. Vhodná do chemie.

 

Osnova:

 • isopropylbenzen
 • Obecně
 • C6H5CH(CH3)2
 • kumen je triviální název pro izopropylbenzen
 • organická sloučenina patřící mezi aromatické uhlovodíky
 • bezbarvá kapalina s výrazným zápachem
 • je složkou surové ropy i rafinovaných paliv

 

 • Vlastnosti
 • Molární hmotnost: 120,19 g/mol
 • Teplota tání: −96 °C
 • Teplota varu: 152 °C
 • Hustota: 0,862 g/cm³
 • nerozpustný ve vodě
 • hořlavý
 • dráždí dýchací orgány
 • toxický pro vodní organismy
 • zdraví škodlivý
 • Výroba
 • získává se kysele katalyzovanou reakcí benzenu s propylenem

 

 • Využití
 • organické syntézy, organické rozpouštědlo
 • surovina k výrobě fenolu, přísada do benzínu
 • Přísadou pro: cement, tmel, letecké palivo, herbicidy a asfalt

 

 • Dopad na životní prostředí
 • Ročně unikne do přírody až 21.000.000 liber kumenu
 • Zdroje:

–Výrobní a zpracovatelské závody

–Ropné skvrny

–Přeprava a distribuce motorových paliv

–cigaretový kouř

 • http://www.domino-efekty.cz/isde/referencni-selektivni-analyza/analyzovanalatkavinfrastrukture/5/
 • http://www.lipoland.com/r-s-vety-chemikalii/k/kumen-isopropylbenzen/
 • http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=50271&s_lang=2&detail=1&title=kumen
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumen