Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kubismus, dadaismus

Téma prezentace: Kubismus, dadaismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): kasia
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace na téma kubismu, dadaismu zahrnuje charakteristiku obou směrů, ukázky tvorby (obrazy) a samozřejmě i české zástupce.
 
Osnova:
Kubismus
Avantgardní umělecké hnutí, pojímá výtvarné umění revolučním způsobem
Název kubismus byl poprvé použit francouzským kritikem Louisem Vauxcellesem když popsal jeden z Braqueových obrazů jako plný ‚bizarre cubiques‘, plný malých bizardních kostiček. Brzy poté se název kubismus rychle ujal, i když Picasso a Braque nebyli jeho velkými příznivci
Historie
Pre-cubismus (1906– 1909)
První kubisté Georges Braque a Pablo Picasso.
Období vzniku kubismu, díla- ovlivněna předchozími malířskými trendy (např. Pablo Picasso – Ženský akt)
Odstíny šedé a hnědé barvy.
Analytický kubismus (1909 – 1912)
Předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.
Syntetický kubismus (vrcholný) (1912 – 1914)
Objevuje se koláž a s ní i barva.
Orfismus
Umělci nenapodobují ani rozkládají či znovu skládají reálný předmět= malířské prvky jsou zcela nezávislé na realitě.
Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu a to tím, že byl ovlivněn jinými směry
Výtvarné umění
Předmět není zobrazen jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně
Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – lat. cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů.
Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty.
Kubismus byl ve svých počátcích inspirován africkým, mikronéským i indiánským uměním= fascinace bezprostředností i čistotou vyjádření.
Prvním obrazem kubismu byly Slečny z Avignonu (Les Demoiselles d’Avignon) Pabla Picassa
Světoví malíři
Georges Braque (Francouz)
Robert Delaunay (Francouz)
Pablo Picasso (Španěl)
Juan Gris (Španěl)
Fernand Léger (Francouz)
Girl before a Mirror
Dora Maarová s kočkou
Braque
Patience                          Fruit dish
Český kubismus
Český kubismus se rozvíjel zcela unikátním způsobem v malířství, sochařství, architektuře i dekorativním umění hlavně v letech 1910 až 1914. Právě česká kubistická architektura je světovým unikátem – nikde jinde na světě se kubismus v architektuře v takové míře neprojevil.
České malířství
Emil Filla
Josef Čapek
Otakar Kubín
Bohumil Kubišta
Antonín Procházka
Václav Špála
Emil Filla
Josef Čapek
Literatura
Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím
Básně často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni.
Důraz kladen na dynamiku a fantasii.
Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési „nadskutečno“.
Guillaume Apollinaire
Jean Cocteau
Max Jacob
Pierre Reverdy
Andre Salamon
Gertrude Steinová
Dadaismus ( 1916–1923)
Psychoogie Psychologie hihi
Věda Věda Věda
Ať žije Francie teda
My nejsme naivní
My nejsme sukcesivní
My nejsme exkluzivní
My nejsme prosťáčci
A umíme dát zabrat inteligenci
Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám
Prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války
S myšlenkou sdružit dohromady mladé lidi protestující proti válce, otevřel Němec Hugo Ball na počátku roku 1916 ve švýcarském Curychu podnik zvaný Kabaret Voltaire, kde se tehdy sešlo několik umělců z různých koutů Evropy, aby demonstrovali odpor ke svým národům, které dopustily nesmyslné vraždění. Začaly se pořádat večery s nejrůznějšími uměleckými představeními
Název Dada- jednou večer v kabaretu Voltaire umělci otevřeli náhodně malý Laroussův slovník a pak jeden z přítomných pustil z kapátka vodu. Kapka se rozpleskla na slově dada= v dětské mluvě znamená děskou hračku- koníčka. Mužem držícím kapátko měl být Tristan Tzara, který však toto tvrzení nikdy nevyvrátil ani nepotvrdil.
Dadaistická díla charakterizují: úmyslná nerozumnost a odmítnutí standardů umění
Propagace totální anarchie v životě i v kultuře, absolutní svobody tvorby
Podle dadaistů nebyl Dadaismus umělecký směr, ale jeho opak – v umění ignorace estetiky , lit. díla nemají žádný význam,  místo působení na lidské city je uráželi
Hans Arp
Tristan Tzara
Marcel Janco
Sophie Täuberová
Hans Richter
Hugo Ball
Manifest pana Antipyrina
Tristan Tzara
Dada nevychází z evropského rámce slabostí, je to dělej co dělej hovno, ale my chceme od nynějška srát v pestrých barvách, abychom ozdobili zoologickou zahradu umění všech konzulárních praporů. Jsme ředitelé cirkusu a hvízdáme mezi větry běhavek, mezi kláštery, prostitucemi, divadly, skutečnostmi, city, restauracemi, ohi, hoho, bang, bang.
Literatura
Dadaisté žádali zrušení všech literárních konvencí. Prosazovali návrat spontánnosti, která vedla k naivitě a jistému primitivismu a ve svých důsledcích k úplné destrukci jazyka.
V české literatuře se tento směr neprosadil, ale ovlivnil skupinu kolem časopisu Devětsil, počátky poetismu a divadelní tvorbu J.Voskovce a J.Wericha
Výtvarné umění
Osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a následné položení věcí do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů. To znamená rozebrání nějakého předmětu na části a jeho případného složení (nebo použití takto vzniklých částí) do něčeho jiného, čímž vznikne nová dosud neznámá věc
Max Ernts
Salvador Dalí
Raoul Hausmann
Max Jacob
Marcel Duchamp