Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kubismus, dadaismus

Téma prezentace: Kubismus, dadaismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kasia

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace na téma kubismu, dadaismu zahrnuje charakteristiku obou směrů, ukázky tvorby (obrazy) a samozřejmě i české zástupce.

 

Osnova:

Kubismus

Avantgardní umělecké hnutí, pojímá výtvarné umění revolučním způsobem

Název kubismus byl poprvé použit francouzským kritikem Louisem Vauxcellesem když popsal jeden z Braqueových obrazů jako plný ‚bizarre cubiques‘, plný malých bizardních kostiček. Brzy poté se název kubismus rychle ujal, i když Picasso a Braque nebyli jeho velkými příznivci

Historie

Pre-cubismus (1906– 1909)

První kubisté Georges Braque a Pablo Picasso.

Období vzniku kubismu, díla- ovlivněna předchozími malířskými trendy (např. Pablo Picasso – Ženský akt)

Odstíny šedé a hnědé barvy.

Analytický kubismus (1909 – 1912)

Předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.

Syntetický kubismus (vrcholný) (1912 – 1914)

Objevuje se koláž a s ní i barva.

Orfismus

Umělci nenapodobují ani rozkládají či znovu skládají reálný předmět= malířské prvky jsou zcela nezávislé na realitě.

Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu a to tím, že byl ovlivněn jinými směry

Výtvarné umění

Předmět není zobrazen jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně

Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – lat. cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů.

Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty.

Kubismus byl ve svých počátcích inspirován africkým, mikronéským i indiánským uměním= fascinace bezprostředností i čistotou vyjádření.

Prvním obrazem kubismu byly Slečny z Avignonu (Les Demoiselles d’Avignon) Pabla Picassa

Světoví malíři

Georges Braque (Francouz)

Robert Delaunay (Francouz)

Pablo Picasso (Španěl)

Juan Gris (Španěl)

Fernand Léger (Francouz)

Girl before a Mirror

Dora Maarová s kočkou

Braque

Patience                          Fruit dish

Český kubismus

Český kubismus se rozvíjel zcela unikátním způsobem v malířství, sochařství, architektuře i dekorativním umění hlavně v letech 1910 až 1914. Právě česká kubistická architektura je světovým unikátem – nikde jinde na světě se kubismus v architektuře v takové míře neprojevil.

České malířství

Emil Filla

Josef Čapek

Otakar Kubín

Bohumil Kubišta

Antonín Procházka

Václav Špála

Emil Filla

Josef Čapek

Literatura

Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím

Básně často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni.

Důraz kladen na dynamiku a fantasii.

Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési „nadskutečno“.

Guillaume Apollinaire

Jean Cocteau

Max Jacob

Pierre Reverdy

Andre Salamon

Gertrude Steinová

Dadaismus ( 1916–1923)

Psychoogie Psychologie hihi
Věda Věda Věda
Ať žije Francie teda
My nejsme naivní
My nejsme sukcesivní
My nejsme exkluzivní
My nejsme prosťáčci
A umíme dát zabrat inteligenci

Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám

Prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války

S myšlenkou sdružit dohromady mladé lidi protestující proti válce, otevřel Němec Hugo Ball na počátku roku 1916 ve švýcarském Curychu podnik zvaný Kabaret Voltaire, kde se tehdy sešlo několik umělců z různých koutů Evropy, aby demonstrovali odpor ke svým národům, které dopustily nesmyslné vraždění. Začaly se pořádat večery s nejrůznějšími uměleckými představeními

Název Dada- jednou večer v kabaretu Voltaire umělci otevřeli náhodně malý Laroussův slovník a pak jeden z přítomných pustil z kapátka vodu. Kapka se rozpleskla na slově dada= v dětské mluvě znamená děskou hračku- koníčka. Mužem držícím kapátko měl být Tristan Tzara, který však toto tvrzení nikdy nevyvrátil ani nepotvrdil.

Dadaistická díla charakterizují: úmyslná nerozumnost a odmítnutí standardů umění

Propagace totální anarchie v životě i v kultuře, absolutní svobody tvorby

Podle dadaistů nebyl Dadaismus umělecký směr, ale jeho opak – v umění ignorace estetiky , lit. díla nemají žádný význam,  místo působení na lidské city je uráželi

Hans Arp

Tristan Tzara

Marcel Janco

Sophie Täuberová

Hans Richter

Hugo Ball

Manifest pana Antipyrina
Tristan Tzara

Dada nevychází z evropského rámce slabostí, je to dělej co dělej hovno, ale my chceme od nynějška srát v pestrých barvách, abychom ozdobili zoologickou zahradu umění všech konzulárních praporů. Jsme ředitelé cirkusu a hvízdáme mezi větry běhavek, mezi kláštery, prostitucemi, divadly, skutečnostmi, city, restauracemi, ohi, hoho, bang, bang.

Literatura

Dadaisté žádali zrušení všech literárních konvencí. Prosazovali návrat spontánnosti, která vedla k naivitě a jistému primitivismu a ve svých důsledcích k úplné destrukci jazyka.

V české literatuře se tento směr neprosadil, ale ovlivnil skupinu kolem časopisu Devětsil, počátky poetismu a divadelní tvorbu J.Voskovce a J.Wericha

Výtvarné umění

Osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a následné položení věcí do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů. To znamená rozebrání nějakého předmětu na části a jeho případného složení (nebo použití takto vzniklých částí) do něčeho jiného, čímž vznikne nová dosud neznámá věc

Max Ernts

Salvador Dalí

Raoul Hausmann

Max Jacob

Marcel Duchamp