Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Krytosemenné rostliny

Téma prezentace: Krytosemenné rostliny
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Josefína D.
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace slouží jako podklad k mluvenému referátu o krytosemenných rostlinách. Neobsahuje sáhodlouhé texty, pouze opěrné body, obrázky a příklady.
 
Osnova:
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
Osnova
1.Společné znaky skupiny
2.Stavba těla
3.Rozmnožování
4.Reprodukční orgány
5.Systém
1.Dříve
2.Dnes
6.Význam
7.Zdroje
Společné znaky skupiny
botanické oddělení řazené do říše rostlin
Magnoliophyta
druhohory
Název – vajíčka v pestíku → semena v plodu ze semeníku
X  nahosemenné – vajíčko volně leží na plodolistu, z něhož později vzniká podpůrná šupina (šiška)
Společné znaky skupiny
Většinou zelené autotorofní rostliny
byliny i dřeviny, velikost 0,5 cm – desítky m
podle posledních odhadů (2010) něco přes 400 000 druhů
Rostou na nejrůznějších biotopech
Vývojově nejdokonalejší skupina semenných rostlin tvořící květ
Stavba těla
Tělo členěno na stonek, kořen a list
cévní svazky složeny z cév
Reprodukční orgán květ
vzniká květ a květní obaly
Reprodukční orgány
Uloženy v květu
Samičí – pestík
Srůstem plodolistů
Semeník, čnělka, blizna
Gyneceum
Samčí – tyčinky
Nitka, prašník
soubor tyčinek v květu = andrecerum
Produkce pylových zrn
Reprodukční orgány
Různé tvary pylových zrn
Rozmnožování
Rozmnožování
OPYLENÍ
Pyl na bliznu
Předchází oplození
Větrosnubné – květ malý nevýrazný, lehký sypký pyl
Hmyzosnubné – květ výrazný,
Rozmnožování
OPLOZENÍ
Splynutí ♂ a ♀ pohlavní buňky
Typické dvojí oplození u krytosemenných
1.Jedna spermatická buňka oplozuje vaječnou buňku, vzniká zygota → zárodek budoucí rostliny
2.Druhá spermatická buňka oplozuje centrální jádro, vzniká triploidní  buňka, jejím dělení vzniká endosperm – zásobní  pletivo  semen
Oplozené vajíčko se mění v semeno a semeník v plod
Rozmnožování
Systém
Původně
Jednoděložné
Dvouděložné
Dnes
Jednoděložné Liliopsida
Nižší dvouděložné Magnoliopsidanově vytvořená skupina evolučně nejstarších krytosemenných rostlin
Vyšší dvouděložné Rosopsida
Systém
jednoděložné
Převážně byliny
jedna děloha, jeden děložní lístek
souběžná žilnatina
cévní svazky roztroušené
Ne druhotné tloustnutí
3-četný květ → okvětí
Svazčité kořeny
dvouděložné
Byliny i dřeviny
dvě dělohy, dva děložní lístky
zpeřená žilnatina
cévní svazky uspořádány ve válci
Druhotné tloustnutí
4- nebo 5-četný květ → kalich, koruna
hlavní a vedlejší kořeny
jednoděložné vs. dvouděložné
 
Jednoděložné – čeledi
Liliovité
byliny s oddenky, cibulemi nebo hlízami
Plod – tobolka/bobule
Vstavačovité
Orchideje, vlhké tropy
Arekovité
Tropické, subtropické stromy
Lipnicovité
Duté kolénkaté stonky = stébla
větrosnubné
Liliovité
Hyacint východní
Vstavačovité
Vanilka
Arekovité
Datlovník obecný
Lipnicovité
Ječmen setý
Dvouděložné – čeledi
Růžovité
Vonné silice
Dřeviny i byliny
Kopřivovité
často mají žahavé chlupy
Hvězdnicovité
Druhově nejpočetnější čeleď dvouděložných
Často v pletivech mléčnice
Růžovité
Višeň
Kopřivovité
Kopřiva dvoudomá
Význam
Význam
Produkce kyslíku
Potrava živočichů
Plodiny – hl. zdroj lidské stravy
Textilie, léčiva, kosmetika
Estetický význam
Zdroje
RŮŽIČKA, Vít. EU. Krytosemenné: prezentace. [online].Praha 10, 2013-[cit.2015-04-05]. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gymvod.cz%2Fvp%2Fsoubor%2F17292&ei=XPQgVbGRKMjWavW3gcAP&usg=AFQjCNHAON6N5ojMDs1-3lZiZJX4tDRt2g&sig2=rSJ1lo7conZAFT44k-buQw&bvm=bv.89947451,d.d2s
MACHÁČEK, T. et al., Krytosemenné rostliny. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2015-04-05]. Dostupné z:http://www.biomach.cz/biologie-rostlin/system-a-evoluce-rostlin/krytosemenne-rostliny#TOC-SYST-M-KRYTOSEMENN-CH-ROSTLIN
Krytosemenné. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20014 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krytosemenn%C3%A9#Charakteristika
Odmaturuj z biologie. 2. přepracované. Brno: DIDAKTIS, 2013. ISBN 978-80-7358-231-9.
Biologie rostlin. 4. přepracované vydání. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 80-7168-947-5.
Děkuji za pozornost ☺