Kofein, tein a teobromin z chemického hlediska

Téma prezentace: Kofein, tein a teobromin z chemického hlediska

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kristina.mlcochova

 

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci se dozvíte základní informace o kofeinu, teinu a teobrominu. Nechybí tak chemické složení, působení či vlastnosti.

 

Osnova:

—Kofein, tein, teobromin

—z chemického hlediska

—Kofein – základní informace

—Název podle  rostliny Coffea arabica, česky kávovník arabský.

—Je to nejrozšířenější stimulant na světě.

—Dráždí CNS a srdeční činnost.

—Z chemického hlediska alkaloid.

—Patří do skupiny purinových a methylových derivátů xanthinu, které zahrnují mimo jiné i teobromin.

—Objeven v roce 1819 Ferdinanden Rungem.

—Ferdinand Runge

—Látkové složení v % =

= C(49,48%), H(5,19%), N(28,85%), O(16,48%)

—Bod tání = 238°C

—Bod sublimace = 178°C

—Sumární vzorec = C8H10N4O2

—Chemický název =

= 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion

—Alternativní názvy = 1,3,7-trimethylxanthin ; methyltheobromin ; guaranin ; thein ; kafein

—Vlastnosti kofeinu

—Kofein je obsažen v kávě, ale i v čaji a jiných nápojích (cola – rostlina rodu Cola z čeledi Sterculiacae, kakao – Kakaovník – rostlina rodu Theobroma, čeleď Sterculiacae, Maté  – rostlina Ilex paraguariensis, z čeledi Aquifoliacae, Guarana – rostline Paulinia cupana z čeledi Sapindacae)

—Vzhled: krystalky jehlicovité, hedvábně lesklé, lehké, nebo prášek krystalický, bílý; bez zápachu; chuti slabě hořké; za vyšší teploty sublimuje

—Rozpustnost: voda – mírně rozpustný (líh 95% – těžce rozpustný, ether – velmi těžce rozpustný, chloroform – snadno rozpustný)

—Aróma kávy- chem. složení

—je známo více než 800 sloučenin, které tvoří aróma pražené kávy

— typický je především výskyt velkého počtu heterocyklických sloučenin

—složky aróma pražené kávy snadno oxidují, proto mletá káva při skladování za přístupu vzduchu rychle ztrácí typické aróma

—v zelené a pražené kávě se vyskytuje více než 30 esterů hydroxyskořicových kyselin

—Metaboliusmus kofeinu

—Za prvé je důležité si uvědomit, že záleží na určitých podmínkách.

—Kofein působí jen tam, kam se dostane.

—Kofein je z hlediska transportu celkem bezproblémová látka.

—Co se s ním děje dál?

—Káva a kouření?

—Káva a těhotenství?

—Káva, kouření a těhotenství?

—Transport do mozku

—Působení kofeinu na orgány

—Mozek, CNS – kofein snadno proniká do mozku, vyvolává zde stimulační, povzbudivé účinky. Totéž také platí o teofylinu.

—Dýchací soustava – kofein a ještě silněji teofylin povzbuzují ve vyšších dávkách dýchání. Děje se to působením na nervová vlákna v horní části míchy.

—Srdce, cévy – zde jsou asi největší obavy z působení kofeinu. Některým lidem se po kávě rozbuší srdce, s jinými to zase nic neudělá. Krátkodobě kofein také zvýšuje srdeční výkon.

—Dále se budeme zajímat o působení kofeinu na ledviny.

—Žaludek a žlučník

—Shrnutí působení kofeinu na org.

—Jak je to s krevním tlakem?

—Samozřejmě je zde rozdíl v reakci na příjem kofeinu mezi lidmi pijícími kávu pravidelně a mezi abstinenty.

—Jak tedy reaguje oběhový systém na příjem kofeinu?

—Zvýšení tlaku po kofeinu je mírné, neboť po opakovaném příjmu kofeinu dochází k toleranci.

—Kofein tedy nepředstavuje nebezpečí zvýšeného tlaku u zdravých lidí, jak je to ale u hypertoniků?

—Kofein a stres.

—Kofein jako lék

—Kofein povzbuzuje naše dýchání a srdeční činnost, může se tedy v injekční formě používat k povzbuzení dechu a krevního oběhu např. při horečnatých a infekčních onemocněních.

—Migrény, astma

—Ale pozor!!! Vysoké dávky kofeinu (více než 1 g) mohou vyvolat nepříjemné bolesti hlavy.

—Otrava kofeinem

—Smrtelné otravy kofeinem jsou poměrně vzácné, uvádí se jen několik případů na celém světě po dávkách 6,5 až 50 g. Naštěstí nás před otravou kofeinem chrání nepříjemné projevy vyšších dávek.

—1 g – asi 12 šálků kávy – dochází k ovlivnění CNS, srdce a také dechu, u citlivých osob vůči kofeinu se může objevit nespavost, podrážděnost, neklid, což může přecházet až v mírné delirium > zvonění v uších, světelné záblesky před očima, zrychlení srdečního tepu, arytmie. Může se přidat zvracení, bolest hlavy, křeče.

—Čaj

—V čaji se opět vyskytuje kofein, známý spíš pod názvem tein. Z chemického hlediska jde ale o tutéž látku.

—Suché listy čaje obsahují 2 – 5 % teinu.

—Fermentace (rozklad, přeměna organických látek a rostlinných produktůpůsobením enzymů) jeho obsah nemení.

—Ve velmi malém množství se v čaji vyskytuje i teobromin.

—Barvu zeleného čaje obstarávají chlorofyly a karotenoidy – barviva zelených rostlin.

—Čerň fermentovaného čaje tvoří oxidované chlorofyly. A právě tyto pigmenty (před i po fermentaci) mají výrazný vliv na chuťovou kvalitu zelených i černých čajů.

—Teobromin

—Alkaloid kakaovníku, vyskytující se v čokoládě.

—Patří do metylxantinové třídy chemických sloučenin, která zahrnuje také podobné látky theofylin a kofein.

—Tato látka neobsahuje žádný brom, jak by se dle názvu dalo předpokládat – název vznikl ze slova Theobroma, rodového jména kakaovníku.

—Je to hořký krystalický prášek nerozpustný ve vodě.

—

—Zdroje

—http://www.google.cz

—http://wikipedia.org

—http://orion.chemi.muni.cz

—http://ciselniky.dasta.mzcr.cz

—http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

—

—VELÍŠEK, JAN: Chemie potravin I-III. Praha: Ossis, 2003. ISBN 80-86659-03-8.

—KREJČÍ, IVAN: O kávě a čaji. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-535-1.