Klasicismus

Předmět:
Český jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Marie MinistrováObsah prezentace:

Prezentace popisuje umělecký směr Klasicismus.Obsahuje architekturu,malířství,sochařství,literaturu a hudbu.Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády “krále slunce” Ludvíka XIV. a odtud se rozšířil do celé Evropy. Tato první fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. Ve druhé polovině 19. století se klasicistní architektura stala slohem běžné městské výstavby. Pro toto období od poloviny 19. století se u nás obvykle používá název neoklasicismus, který ovšem v anglické a francouzské literatuře často znamená totéž co klasicismus.