Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Johann Gottlieb Fichte

Téma prezentace: Johann Gottlieb Fichte
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): šárka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace na téma popisuje život, filosofii a etiku německého filozofa jménem Johann Gottlieb Fichte. Nechybí jeho pobyt v Berlíně, zkoumání a další.
 
Osnova:
Johann Gottlieb Fichte
19. květen 1762 – 27. leden 1814
 
—Německý filosof
—Žák  Immanuela Kanta
—Vzdělání mu umožnil šlechtic
—Živil se jako domácí učitel
—Zemřel na tyfus
 
—Studium Kantových spisů
—Následoval ho do Královce
—Napsal –Pokus o kritiku všeho zjevení
—Kant dopomohl spisu k vydání → spis byl vydán anonymně → přisuzován Kantovi
—Stal se slavným a byl povolán na jenskou univerzitu
—Díky spisu O důvodu naší víry v boží vládu ve světě  měl pověst zarytého ateisty → jeho pobyt dále nemohl pokračovat
 
—Pobyt v Berlíně
—Jeho přednášky budily pozornost
—Posluchačem byl tehdejší rakouský vyslanec – kníže Metternich
—V roce 1808 pronesl slavné Řeči k německému národu
—Vyzval v nich celý německý národ k mravní obrodě
 
—Spis  Požadavek, aby evropští panovníci vrátili svobodu myšlení, kterou dosud potlačovali
—Obhajoba Francouzské revoluce
—Po korunování Napoleona za císaře ho nadšení z revoluce opadlo
 
—Podílel na založení berlínské univerzity v roce 1810
—Po vypuknutí osvobozenecké války propustil své žáky do pole
—Chtěl být vojenským řečníkem – nepovedlo se
—Filosofie
—O pojmu vědosloví neboli takzvané filosofie
—Základ veškerého vědosloví
—Kritika  Kantovi koncepce ,,dvou světů“
—Je nutno se rozhodnout:
– věc o sobě existuje – určuje nás → jsme nesvobodní
– věc o sobě neexistuje – neurčuje nás → jsme svobodní
 
—Fichte volí druhou možnost
—Jeho idea – vytvoření filosofické obhajoby lidské svobody
—Centrální pojem
 
—První fáze: Já určuje samo sebe a je uvnitř sebe aktivní
—Druhá fáze: vytváří Nejá =příroda, je polem pro jeho aktivitu
—Třetí fáze: Já se postaví proti Nejá → Já si uvědomí svou existenci = Já je, Nejá není
Uvědomí si, že Já vytvořilo přírodu, která  něm vyvolává pocit nesvobody
 
—Základ veškerého vědosloví
—Příroda je výsledkem vyšší nevědomé představivosti
—Sebeuvědomování jedince
—,,Příroda nejedná, svobodná bytost jedná.“
 
—Vychází z Kantova zkoumání samotného poznání – vědosloví
—Vysvětluje věci z představ o nich.
—Musíme začít od toho, co je absolutně věrohodné-od
—Celý svět, všechny věci jsou dány v Já jakožto obsahy vědomí (jinak bychom o nich vůbec nevěděli)
—Některé z nich vnímáme jako vnější, tj. jako ne-Já – o neuvědomělý důsledek činnost Já, které se takto, pomocí ne-Já, vymezuje
—Hranice mezi Já a ne-Já probíhá uvnitř subjektu
 
—existují pouze dva důsledné filosofické systémy
—Filosofie buď vykládá zkušenost (věc, předmět – dogmatismus), anebo lze odvozovat zkušenost z představy (idealismus). K jakému systému se přikloní, je věcí každého jednotlivce.
—Etika
—Mravouka
—Přednášky o pojmu člověka
—Lidský život by měl být postupným procesem očišťování od cizích příměsí, protože zdokonalování je smyslem, určením a plánem života.
—Morálka je dobrovolná a uvědomělá činnost směřující k dosažení cílů řádu světa.