Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Jiří Orten

Téma prezentace: Jiří Orten
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Dani
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do českého jazyka (literatury) popisuje život a díla Jiřího Ortena. Jedno jeho dílo je zde popsáno podrobněji.
 
Osnova:
Jiří Orten (Jiří Ohrenstein)

30. srpna 1919 – Kutná Hora
1. září 1941 –  Praha
 
Život

 • Básník (existencionální zaměření)
 • Próza, knižní drama, literárně zaměřené deníky
 • Židovská rodina
 • Studium v Praze na jazykové škole, dramatické konzervatoři
 • Z konzervatoře byl roku 1940 vyloučen (rasový podtext)
 • Literární a divadelní recenzent v  časopisech Panoráma a Rozhledy
 • V době protektorátu vydával své knihy pod jmény Karel Jílek nebo Jiří Jakub
 • Časté stěhování à napadán ve fašistickém tisku
 • Zemřel v Praze po sražení německou sanitou (ve věku 22 let )

 

 • Dílo
 • Nebyl členem žádné skupiny
 • Ovlivnil českou poezii à Vyjadřuje pocity mladých lidí zaskočených a zraněných dobou
 • Čítanka jaro– 1939
 • Cesta k mrazu– 1940
 • Původní láskyplný vztah k okolí se mění na beznaděj a opuštěnost à motivy z Bible
 • Vydáno pod pseudonymem
 • Jeremiášův pláč
 • Vydáno pod pseudonymem
 • Ohnice– 1941
 • Tuší blížící se konec jeho života

 

 • Eta, Eta žlutí ptáci– próza
 • Většina jeho díla vyšla až posmrtně à po r. 1945
 • Elegie
 • Dílo Jiřího Ortena
 • Deníky Jiřího Ortena– vyšlo až v r. 1958
 • Deníky byly pojmenovány podle barvy desek sešitů, do kterých si své zápisy psal à Modrá kniha, Žíhaná kniha a Červená kniha

 

 • Elegie

Píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa,
zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil váš nebezpečný věk.
Jste mrtva? Poproste tedy svůj náhrobek,
aby se nadlehčil. Poproste růže, paní,
aby se zavřely. Poproste rozpadání,
aby vám přečetlo list o mém rozpadu.
Smrt mlčí před verši. A já v nich před vás jdu
tak mlád, tak krutě mlád a ponejprve zralý,
že ve své mladosti podobám se již králi
zašlého království. Vy jste přec věděla,
co křídel chybí nám k rozletu anděla,
jak krví smějeme se a jak krví pláčem.
Nalezl jsem svůj pád. A chci vám říci, na čem.

 

 • Verše mají pravidelný rytmus
 • Dokonalé rýmy
 • Melodická vroucnost

 

 • Ohnice

     Černý obraz

      Marně lomcují opratě,
bič bije vzduch,
neuhodí tě, nemá tě,
marně lomcují opratě,
odkud odešel bůh.

       Kam šel? On jednom ví to, kam,
šel za cosi se bít,
dát vítr mlýnským lopatám
a šel a šel, on sám ví kam,
šel do své lásky vbit.

      Je jinde, jak to neříci,
jednou se vrátí snad.
Hle, pomatení
biřici
jdou bohaprázdnou ulicí
životy zhasínat.

 
Zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Orten
 • http://www.spisovatele.cz/jiri-orten#cv
 • http://pohodaveskole.net/literatura/ohnice-jiri-orten/
 • Kniha: Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. rozš., dotisk. Editor Eva Hánová. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN 80-735-8016-0.
 • Zpracovala: Dana Rusová, 3.C