Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Jan Duns Scotus

Téma prezentace: Jan Duns Scotus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): netka
 


 
Popis materiálu:
Téma této prezentace se týká filosofie. Naleznete v ní ty nejdůležitější informace o skotském mnichovi Janu Dunsu Scotusovi.
 
Osnova:
Jan Duns Scotus

 • Skotský mnich, řeholník – františkán, teolog a psycholog, jeden z představitelů scholastiky
 • 1266, Duns ve Skotsku – 1308, Kolín nad Rýnem
 • přezdíván: doctor marianus (zastával mínění o neposkvrněném početí Panny Marie)
 • doctor subtilis (důsledný)
 • Posmrtně prohlášen blahoslaveným Janem Pavlem II. roku 1993

 

 • Napsal komentář k Sentencím Petra Lombarda a řadu komentářů k Aristotelovi
 • Dlouho přednášel na univerzitě v Paříži
 • Postavil se spolu s dalšími knězi proti placením daní roku 1303 a Paříž musel opustit
 • Později se vrátil – získal titul magistra
 • Byl profesorem teologie na františkánské fakultě v Paříži
 • Zemřel nejspíše na mor v Kolíně nad Rýnem, kde přednášel na františkánském učilišti

 

 • Scotovo dílo (26 svazků) – jeho poznámky, nehotové rukopisy a záznamy z přednášek
 • – několikrát doplňovány, opravovány
 • Nejdůležitějším spisem – Ordinatio

 
Myšlení

 • Scholastika – snaha oddělit filosofii jako přirozené poznání od teologie
 • – založeno na Božím zjevení a Bibli
 • Obracel se proti Aristotelovi
 • Harmonizován s křesťanstvím – Tomášem Akvinským
 • -na rozdíl od něj – rozlišuje filosofické poznání od teologického

 

 • vůle není podřízena rozumu, rozum vůli slouží tím, že ví
 • Filosofické poznání – je omezené, sklon ke skepsi
 • Teologické poznání – praktická nauka, řídí se Boží láskou, vůlí

 
Teorie poznání

 • Rozlišuje abstraktní poznání – vede k pojmům, definicím
 • Intuitivní poznání – chápe věci vcelku a holisticky, ale také rozeznává jednotlivou věc, umožňuje sebereflexi a sebepoznání
 • V logice rozlišuje mezi intenzí a extenzí pojmu
 • zabýval se otázkami možnosti, chtění, záměrů a modální logikou

 

 • Nepochybuje o možnosti pravého poznání, je však založeno na evidenci bezprostředního náhledu
 • Metafyzika
 • Vypracoval nové pojetí jsoucna
 • -k teorii Tomáše Akvinského připojil: jsoucno je to, čemu neodporuje být
 • Všemu, co je, přináleží stejným způsobem : stvořeným věcem i Bohu
 • Dělí jsoucno na konečné a nekonečné
 • Tvrdí, že Bůh jest a více k němu nemůžeme poznat – není zachytitelný smysly

 

 • byl filosofický realista – univerzální existuje dřív než je poznáno a není tedy produktem našeho myšlení
 • Etika
 • Základem je svobodná vůle
 • Člověk s epohybuje mezi příjemným a spravedlivým – mezí tím se rozhoduje
 • – jedná dobře jen pokud se rozhodne pro spravedlnost
 • Vůle sama je slepá, je třeba rozmyslu a za vše nese člověk plnou zodpovědnost

 

 • Boha je třeba milovat – příkazy a zákazy
 • Evidentní 3 první přikázání z Desatera
 • Podle něho cílem ke štěstí – povinnost jednat dobře
 • Theologie
 • Bůh je nekonečný a neomezený
 • Zdůrazňuje Boží svobodu
 • Svět Bůh stvořil z neomezené Boží vůle, proto nemůžeme vidět žádné důvody stvoření světa – kdyby chtěl, stvořil by ho jinak
 • Nelíbili se mu Židé

 
Zdroje

 • www.cs.wikipedia.org [20. 2. 2014]
 • www.catholica.cz [20. 2. 2014]
 • www.Google.com (obrázky)