Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Bajky a Ivan Andrejevič Krylov

Téma prezentace: Bajky a Ivan Andrejevič Krylov
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Bouďák
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje život Ivana Andrejeviče Krylova a poskytuje obecné informace o bajkách, jakožto literárním útvaru.
 
Osnova:
Ivan  Andrejevič  Krylov
®1768-1844
®byl ruský bajkář, dramatik a novinář
®Pocházel z chudé důstojnické rodiny. Od osmi let živil po smrti otce matku a sourozence z platu kancelářského poslíčka.
® Nikdy nedosáhl vyššího školního vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk. Většinu svého života byl zaměstnán jako knihovník petrohradské knihovny.
®Světovou proslulost mu přinesly bajky, kterých od roku 1809 vytvořil kolem dvou set.
®Dílo
založil několik satirických časopisů, které byly brzy policejně zakázány
–  divadelní hry  a opery- většinou komické
–  světovou proslulost mu přinesly bajky
Celoživotní soubor veršovaných bajek je soustředěn do devíti knih, obsahuje téměř
200 titulů. První sbírka byla vydána v roce
 
Bajka
®literární útvar, jehož základem je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé.
® Z tohoto jednání vyplyne  poučení
® Jednotlivá zvířata získávají lidské vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typické (např. liška je chytrá až vychytralá). V reálném světě zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, ale lidé jim je z nějakého důvodu (např.  vizuálního) přisoudili
®Cílem bajky je kritizovat nějaké společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je k odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a satiry.
®Další autoři bajek
®Ezop  – 6.st. př.n.l. Řecko
®Jean de La Fontaine  – Francie
®Rugyard Kipling – koloniální Anglie „Bajky a   nebajky“
®U nás: Jiří Žáček, Ivan Olbracht
 
®Jazykové prostředky
hovorová řeč, užívá lidová pořekadla a přísloví
verše jsou psány jambem o různých stopách
řada veršů zlidověla a je živá dodnes
 
®Námět
®Bajky  kritizují zlé lidské vlastnosti, nastavují zrcadlo tehdejší ruské společnosti, cara nevyjímaje.
 
®Námětově lze bajky dělit na:
a/sociální
b/politické
c/filozofické
d/mravoučné