Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Bajky a Ivan Andrejevič Krylov

Téma prezentace: Bajky a Ivan Andrejevič Krylov

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Bouďák

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje život Ivana Andrejeviče Krylova a poskytuje obecné informace o bajkách, jakožto literárním útvaru.

 

Osnova:

Ivan  Andrejevič  Krylov

®1768-1844

®byl ruský bajkář, dramatik a novinář

®Pocházel z chudé důstojnické rodiny. Od osmi let živil po smrti otce matku a sourozence z platu kancelářského poslíčka.

® Nikdy nedosáhl vyššího školního vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk. Většinu svého života byl zaměstnán jako knihovník petrohradské knihovny.

®Světovou proslulost mu přinesly bajky, kterých od roku 1809 vytvořil kolem dvou set.

®Dílo

založil několik satirických časopisů, které byly brzy policejně zakázány

–  divadelní hry  a opery- většinou komické

–  světovou proslulost mu přinesly bajky

Celoživotní soubor veršovaných bajek je soustředěn do devíti knih, obsahuje téměř

200 titulů. První sbírka byla vydána v roce

 

Bajka

®literární útvar, jehož základem je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé.

® Z tohoto jednání vyplyne  poučení

® Jednotlivá zvířata získávají lidské vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typické (např. liška je chytrá až vychytralá). V reálném světě zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, ale lidé jim je z nějakého důvodu (např.  vizuálního) přisoudili

®Cílem bajky je kritizovat nějaké společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je k odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a satiry.

®Další autoři bajek

®Ezop  – 6.st. př.n.l. Řecko

®Jean de La Fontaine  – Francie

®Rugyard Kipling – koloniální Anglie “Bajky a   nebajky”

®U nás: Jiří Žáček, Ivan Olbracht

 

®Jazykové prostředky

hovorová řeč, užívá lidová pořekadla a přísloví

verše jsou psány jambem o různých stopách

řada veršů zlidověla a je živá dodnes

 

®Námět

®Bajky  kritizují zlé lidské vlastnosti, nastavují zrcadlo tehdejší ruské společnosti, cara nevyjímaje.

 

®Námětově lze bajky dělit na:
a/sociální
b/politické
c/filozofické
d/mravoučné