Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Itálie (2)

Téma prezentace: Itálie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Irena Marešová
 


 
Popis materiálu:
Prezentace ze zeměpisu na téma Itálie. Pokud máte učitele, který vede výuku v prezentacích,které dělají studenti, tak tahle práce je přesně pro vás.
 
Osnova:
ÒItálie
ÒNa severu hraničí s Francií , Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d’Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem OSN, NATO, Rad Evropy, EU, a Eurozóny.
ÒHlavním městem je od roku 1870 Řím.
ÒItálie se dělí na 20 krajů (regionů).
Òdějiny
ÒJiž ve starověku zde existovalo mnoho městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, města Etrusků. V 8. století př. n. l. z několika osad vzniklo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary.
ÒGeografie
ÒPobřeží je na západě členité zálivy a na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n. m. včetně nejvyšší hory Monte Bianco (Mont Blanc). V nich jsou častá jezera (Lago Maggiore) vzniklá ústupem pleistocenních ledovců. Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov + největší středomořský ostrov Sicílie vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3000 m n. m. Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou zemětřesení a erupce sopek např.: Vesuv , Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3323 m n. m.) a sopek v souostroví Lipari. Hospodářsky významná je Pádská nížina v okolí řeky Pád . Druhým největším ostrovem Středozemního moře je Sardinie (Sardegna).
ÒPodnebí
ÒObyvatelstvo
ÒS téměř 60 milióny obyvatel podobně jako Velká Británie a Francie patří Itálie k nejlidnatějším státům Evropy .Hustota zalidnění je průměrná (190 obyv./km²). Přirozený přírůstek je v současnosti mírně stagnující. Střední délka života je u žen 80,5 a u mužů 74,1 let. Itálie má čtvrtou nejstarší populaci na světě.
ÒUrbanizace dosahuje 67%.
ÒV Itálii má největší podíl katolické obyvatelstvo (85-90%). Je to dáno historií a velký vliv má i samotný Vatikán a osobnost papeže (v současnosti Němec Benedikt XVI.). Ostatní obyvatelé jsou většinou ateisté a jen malá část tvořená především přistěhovalci vyznává islám. Převažující národnost je italská (94%).
ÒEkonomika
ÒMěnou je euro, do roku 2002 platili lirami.
ÒZemědělství
ÒPěstování plodin je velmi rozmanité, zahrnuje věškeré obilí, ovoce a zeleninu. Itálie vyniká ve sklizni vinné révy a výrobě vína. Sklizeň okolo 9 000 tun ročně je největší na světě a výroba okolo 57 000 hektolitrů vína je srovnatelná jen s produkcí Francie.
ÒChov skotu, ovcí, drůbeže, koňů, oslů, koz a bourců morušových. Velmi významný je též rybolov.
ÒPrůmysl
ÒItálie má malé zásoby paliv. Ropa se těží na jihu Sicílie. Stojí zde čtyři jaderné elektrárny , vodní elektrárny, jedna geotermická a tepelné. Itálie je v současnosti na třetím místě v Evropě ve výrobě oceli. V Itálii jsou významná ložiska mramoru, pyritu, kamenné a draselné soli, síry a rtuti. Do Itálie vede z Alžírska přes Tunisko plynovod.
ÒDoprava
ÒFIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini. Itálie je pátá na světě ve stavbě lodí .
ÒItálie má velkou námořní a leteckou flotilu. Významné námořní přístavy jsou Janov , Livorno, Neapol aj.
ÒCestovní ruch
ÒItálie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Zemi ročně navštíví mezi 40 a 105 miliony  turistů. Turismus  tvoří asi 12 % HDP. Turisty sem lákají antické a středověké renesanční památky (Řím, Florencie, Benátky,  Pisa), pláže, hory i venkov ( Toskánsko). V Itálii se nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO.