Hvězdy | veličiny k popisu

Předmět:
Fyzika
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
KlaizuObsah prezentace:

Hvězdy | veličiny k popisu
Prezentace je určena pro střední školy. Snímky prezentace obsahují jen odrážky, teorie k nim vypracovaná je v poznámkách.
Obsah prezentace: základní údaje o hvězdách (svíticí body, jak získáváme informace), paralaxa a vzdálenost (vzorce, převod), hmotnost hvězd (dvojhvězdy), zářivé výkony a povrchové teploty hvězd (vzorce, Stefanova-Boltzmanova konstanta), charakteristika podle Slunce (příklady velikostí), hvězdná velikost (vzorce), spektrum hvězd (obecně), zdroje
Prezentace vytvořena 2018 – autorem je studentka oktávy osmiletého gymnázia.