History of the USA I.

Předmět:
Anglický jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
ondrejdanekObsah prezentace:

Prezentace se pouze ve stručnosti zabývá historií Spojených států amerických. V prezentaci jsou zahrnuty události od objevení nového kontinentu roku 1492 až do 19. století včetně.