Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Historie Evropské unie

Předmět:
Společenské vědy
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Vojtěch MertaObsah prezentace:

Tato prezentace obsahuje historii Evropské unie, hlavní vize, postupné vstupování států do EU, rozšiřování či popis vlajky.

 

Počátky EU
Důvody pro poválečnou Evropskou integraci :
zabezpečení míru na Evropském kontinentě
překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur
umožnění společného trhu jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu
Hlavní vizionáři
Jean Monet – „Vytrvejte! Pro národy Evropy není jiná budoucnost, než v unii.“
Robert Schuman – Evropské spolkové shromáždění musí být založeno na deklaraci lidských práv – osobních, politických a hospodářských…
Konrad Adenauer – Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytvářejí. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.

Hlavní vize
1946 Winston Churchill –slavná řeč k mladým akademikům v Curychu
„We must build a kind of United States of Europe.”

Historie EU I.
V roce 1951 založilo šest států Společenství uhlí a oceli (ESUO)
Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957:
Evropské hospodářské společenství
Evropské společenství pro atomovou energii – Euratom
Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko

Historie EU II.
30. červenec 1962 společné zemědělské plodiny
8. duben 1965 sloučení výkonných orgánů (ESUO, EHS, Euratom) vytvoření jedné rady a jedné komise
1. červenec 1968 zrušení vnitřních cel
10. prosinec 1974 Evropský fond pro regionální rozvod
28. únor 1975 Společenství se 46 zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří
7. a 10 červen 1979 volby do Evropského parlamentu
15. červen 1987 program Erasmus
1993 Smlouva o Evropské unii známější pod názvem Maastrichtská smlouva

Historie EU III.
1. leden 1993 Jednotný trh zboží, služeb, kapitálu
4. října 1993 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR a ES
26. březen 1993 jednotný trh zboží, služeb, osob, kapitálu
17. leden 1996 přihlášení ČR do EU
2. říjen 1997 Amsterodamské smlouvy
23. – 24. březen 2000 Lisabon – cíl zvýšit zaměstnanost a modernizovat hospodářství
7. – 8. prosinec 2000 Nice – Listina práv Evropské unie
1. leden 2002 12 členských států používá euro
31. března mírové operace na Balkáně

Historie EU IV.
1. květen 2004 vstup ČR do EU
29. říjen 2004 Smlouva o Ústavě pro Evropu
2009 ČR předsedá Radě Evropské unie

 

Hymna Evropské unie a Rady Evropy
Óda na radost
Z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena z roku 1823
používána oběma organizacemi při slavnostních příležitostech
Evropská hymna se hraje při významných příležitostech jako je Den Evropy a formálních akcích jako je podepisování mezinárodních smluv.
Hymna není určena k nahrazení státních hymen jednotlivých členských států

 

Vstupování států do EU
1952–58: zakládající státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo*, Nizozemsko (*1990 rozšířeno o bývalou NDR)
1973 –Dánsko**, Irsko, Spojené království (**Grónsko vystoupilo 1985)
1981 – („jižní“): Řecko
1986 – („jižní“): Portugalsko, Španělsko
1995 („severní“): Finsko, Rakousko, Švédsko
2004 – („východní“): Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko
2007 – („druhé východní“): Bulharsko, Rumunsko
2013 – Chorvatsko

28 členských států EU
Belgie Maďarsko
Bulharsko Malta
Česká republika Německo
Dánsko Nizozemsko
Estonsko Polsko
Finsko Portugalsko
Lucembursko Švédsko

Francie Rakousko
Chorvatsko Rumunsko
Irsko Řecko
Itálie Slovensko
Kypr Slovinsko
Litva Spojené království
Lotyšsko Španělsko

Rozšiřování EU
Kdo může do EU vstoupit?
O členství v Unii může požádat každý evropský stát, který uznává demokratické hodnoty EU
Podmínky členství:
politické –demokracie, právní stát a lidská práva
ekonomické –fungující tržní hospodářství a
právní – musí přijmout platné právo EU

Vlajka EU
Původně byla užívána Radou Evropy a měla reprezentovat celou Evropu
Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy
EU žádnou vlajku nemá.
Některé státy EU prohlásily, že ji jako symbol uznávají. Mezi těmi, které takové vyjádření nevydaly je i ČR.
Vlajka je vyobrazena na přední straně všech eurobankovek, na mincích je pouze kruh hvězd.
Počet hvězd je ustálen na dvanácti a nesouvisí s počtem členů Evropské unie. V roce 1953 měla Rada Evropy 15 členů.