Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Hérakleitos z Efesu

Téma prezentace: Hérakleitos z Efesu
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Stepis
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace poskytuje základní informace o životě, historii a zajímavostech týkající se Hérakleitose z Efesu. Byla vypracována do hodiny společenských věd.
 
Osnova:
žHérakleitos z Efesu
(asi 535 př. K. – asi 475 př. K.)
qByl urozený občan z Efesu (další významné město na iónském pobřeží Malé Asie, nedaleko Milétu)
qSamotář, který odmítal průměrnost, lid a demokracii
qVe svém učení používal nesrozumitelné aforismy (krátká rčení) za což získal přízvisko „temný filozof“
qSpolečností označován za podivína, neoblíbený
ž
qJako filosof kritizoval své předchůdce a současníky včetně Homéra.
qPravděpodobně napsal knihu, na kterou se tradičně odkazovalo jako O přírodě.
qDochované fragmenty z této knihy jsou velmi obtížné a je těžké je interpretovat.
qVe vysokém věku se údajně odloučil od lidí a žil v horách jako poustevník, kde se živil rostlinami.
ž
žDvě základní Hérakleitovy myšlenky
qPantha rei
¡vše se neustále mění, vše plyne, nic netrvá
¡univerzální tok, vše jde dopředu
¡jeden z nejznámějších výroků Hérakleita vystihuje tuto myšlenku:
„Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“
ž
žDvě základní Hérakleitovy myšlenky
qProtikladné věci jsou identické
›každá věc obsahuje svůj protiklad, potřebuje ho pro své bytí
„Totéž je, co je v nás živé a mrtvé, bdící a spící,…..“
›přichází ze zákonem jednoty boje protikladů
›veškeré dění, veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil (jejich bojem vznikají a zanikají věci)
›tento neustálý boj utváří celistvost světa (pokud by zavládl klid a mír, nastane smrt)
ž
žOheň a logos
qOheň
¡je symbolem nepřetržité změny
¡je proměnlivý
¡vzněcující se a uhasínající
¡lze považovat za prazáklad všeho (arché)
qLogos
¡kosmický řád, pravidlo obsažené v podstatě světa
¡skrze něj se uskutečňuje harmonická změna protikladů
¡proces změny tudíž není náhodný
¡změnou rozumíme přechod od jedné vlastnosti k opačné (boj protikladů)
žDialektika
qvývojová nauka
qdíky myšlence spolupůsobení protikladů vytvořil model dialektického učení o vývoji
qpovažován za otce (zakladatele) této nauky
qmyšlenku dialektického učení o vývoji později využívají další myslitelé jako Hegel, Spencer, Nietzsche nebo Darwin
ž
žShrnutí
Pythagorův současník.Představitel tzv. Iónské školy.
Za prvopočátek všech přírodních jevů považoval oheň
„Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“- dialektické chápání světa.
„Pantha rhei“ = vše se mění, vše plyne.
Materialistický filosof = podstatu věcí vidí v hmotě = v proměnlivé pralátce ohně.
žZdroje
qhttps://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rakleitos
qhttp://antika.avonet.cz/article.php?ID=1906
qhttp://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/21-herakleitos-z-efesu.html