Hérakleitos z Efesu

Téma prezentace: Hérakleitos z Efesu

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Stepis

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace poskytuje základní informace o životě, historii a zajímavostech týkající se Hérakleitose z Efesu. Byla vypracována do hodiny společenských věd.

 

Osnova:

žHérakleitos z Efesu
(asi 535 př. K. – asi 475 př. K.)

qByl urozený občan z Efesu (další významné město na iónském pobřeží Malé Asie, nedaleko Milétu)

qSamotář, který odmítal průměrnost, lid a demokracii

qVe svém učení používal nesrozumitelné aforismy (krátká rčení) za což získal přízvisko “temný filozof”

qSpolečností označován za podivína, neoblíbený

ž

qJako filosof kritizoval své předchůdce a současníky včetně Homéra.

qPravděpodobně napsal knihu, na kterou se tradičně odkazovalo jako O přírodě.

qDochované fragmenty z této knihy jsou velmi obtížné a je těžké je interpretovat.

qVe vysokém věku se údajně odloučil od lidí a žil v horách jako poustevník, kde se živil rostlinami.

ž

žDvě základní Hérakleitovy myšlenky

qPantha rei

¡vše se neustále mění, vše plyne, nic netrvá

¡univerzální tok, vše jde dopředu

¡jeden z nejznámějších výroků Hérakleita vystihuje tuto myšlenku:

„Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“

ž

žDvě základní Hérakleitovy myšlenky

qProtikladné věci jsou identické

›každá věc obsahuje svůj protiklad, potřebuje ho pro své bytí

„Totéž je, co je v nás živé a mrtvé, bdící a spící,…..“

›přichází ze zákonem jednoty boje protikladů

›veškeré dění, veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil (jejich bojem vznikají a zanikají věci)

›tento neustálý boj utváří celistvost světa (pokud by zavládl klid a mír, nastane smrt)

ž

žOheň a logos

qOheň

¡je symbolem nepřetržité změny

¡je proměnlivý

¡vzněcující se a uhasínající

¡lze považovat za prazáklad všeho (arché)

qLogos

¡kosmický řád, pravidlo obsažené v podstatě světa

¡skrze něj se uskutečňuje harmonická změna protikladů

¡proces změny tudíž není náhodný

¡změnou rozumíme přechod od jedné vlastnosti k opačné (boj protikladů)

žDialektika

qvývojová nauka

qdíky myšlence spolupůsobení protikladů vytvořil model dialektického učení o vývoji

qpovažován za otce (zakladatele) této nauky

qmyšlenku dialektického učení o vývoji později využívají další myslitelé jako Hegel, Spencer, Nietzsche nebo Darwin

ž

žShrnutí

Pythagorův současník.Představitel tzv. Iónské školy.
Za prvopočátek všech přírodních jevů považoval oheň
„Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“- dialektické chápání světa.
„Pantha rhei“ = vše se mění, vše plyne.
Materialistický filosof = podstatu věcí vidí v hmotě = v proměnlivé pralátce ohně.

žZdroje

qhttps://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rakleitos

qhttp://antika.avonet.cz/article.php?ID=1906

qhttp://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/21-herakleitos-z-efesu.html