Helénská filozofie

Téma prezentace: Helénská filozofie

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): bellakamila

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do společenských věd zabývající se helénskou filosofií. Nechybí popsaný epikureismus a skepticismus.

 

Osnova:

 • Helénismus
 • 338 BC – 30 n.l.
 • Alexandr Makedonský
 • prolínání kultur
 • znejistění postavení člověka ve společnosti
 • nová kulturní centra –

      Alexandrie,

      Řím, Konstantinopolis

 

Epikureismus

 • Epikuros ze Samu (341-270 BC)
 • usiluje o pohodlný život
 • fyzika má vysvětlit svět z přirozené souvislosti jevů
 • nic nevzniká z ničeho a nic nezaniká v nicotu
 • jediným cílem člověka je BLAŽENOST
 • největší strastí je strach

 

Skepticismus

 • pochybovači
 • pravé poznání je nemožné

 

 • Dělení:

1.Starší skepse

2.Střední skepse

3.Mladší skepse

 

Starší skepse:

 • Pyrrhón z Elidy (360-270 BC)
 • 3 otázky:

jaké jsou věci

jaký postoj k nim zaujímáme

co tím získáme

 

Střední skepse:

 • platónská Akademie

 

Mladší skepse:

 • Ainesidemos
 • Stoicismus
 • Zenón z Kitia (340-260 BC)
 • mladší stoa: Seneca, Marcus Aurelius
 • Logika
 • Fyzika
 • Etika – ctnost je jediným dobrem

– ovlivnění afekty

– stoický klid

– filozofie útěchy