Habsburská monarchie v dobách osvícenství, vznik USA

Předmět:
Dějepis
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
DodoObsah prezentace:

Nástup osvícenství, osvícenský absolutismus, osobnosti osvícenství.
Marie Terezie – začátek její vlády, válka o dědictví Rakouské, reformy Marie Terezie.
Josef II. – nástup na trůn a jeho reformy.
Vznik USA – britská politika vůči koloniím v Americe, válka za nezávislost USA a zdejší politický systém.