Gotika – prezentace (2)

Téma prezentace: Gotika

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Rossi46

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na gotiku – první stavba, vznik, znaky, stavby na našem území, sochařství, malířství.

 

Osnova:

Gotika

Tadeáš Loučka

6.S

Gotické stavby v Evropě

První stavba

přestavba opatského chrámu v Saint-Denis u Paříže:

opat Suger-vedl přestavbu

chrám vysvěcen 1144

Vznik

vznikla v polovině 12. století ze slohu románského

počátek gotiky ve střední Francii => II. univerzální sloh

období gotiky:

raná: 12.—13. století

vrcholná: 13.—14. století

pozdní: 14.—15. století (začátek renesance v Itálii)
Typy staveb

církevní:

kostely, katedrály, kláštery

světské:

radnice, mosty, hradby, ulice

Architektura-znaky

půdorys:

-ve tvaru kříže

Architektura-znaky

vertikalismus:

-snaha, aby budovy byly co nejvyšší

Architektura-znaky

vnější a vnitřní systém opěr

Architektura-znaky

žebrová klenba:

síťová, hvězdicová, vějířovitá, paprsčitá, křížová

Architektura-znaky

lomený oblouk

okna, portál

Architektura-znaky

slabé zdi:

odhmotnění

okna:

vitráže-olověné pásky

kulatá-rosety

kružba-souměrný architektonický prvek

Architektura-znaky

fiála=štíhlé věžičky

konstrukce stěn:

barevné

Gotické stavby na našem území

gotický sloh se na naše území dostal díky cisterciánskému hnutí z Burgunska ve druhé polovině 13. století

výstavba hradů, zámků a měst

Gotické stavby na našem území

období gotiky:

přemyslovská-za vlády Václava I.

lucemburská-Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

vladislavská-Matěj Rejsek z Prostějova, Benedikt Rejt

Sochařství

znaky:

sochy štíhlé,vysoké, strnulé, oblečené do roucha

náboženské motivy:

pieta = zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže

plastika:

volná

vázaná

Sochařství

Malířství

znaky:

náboženské motivy, strnulé, biblický oděv, oči upřeny, plošně bez perspektivy, bez autora

typy maleb:

desková-křídlový oltář

fresky

knižní

na skle

Malířství

autoři:

Mistr vyšebrodský

Mistr litoměřický

Mistr třeboňský

Mistr Theodorik

Malířství

obrazy, u kterých známe autora

Děkuji za pozornost!!!

Vypracoval-Tadeáš Loučka 6.S