Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Gotika (2)

Téma prezentace: Gotika
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Rossi46
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje gotiku. Nechybí v ní první gotická stavba, vznik, znaky, stavby na našem území, sochařství či malířství.
 
Osnova:
Gotika
Tadeáš Loučka
6.S
Gotické stavby v Evropě
První stavba
přestavba opatského chrámu v Saint-Denis u Paříže:
opat Suger-vedl přestavbu
chrám vysvěcen 1144
Vznik
vznikla v polovině 12. století ze slohu románského
počátek gotiky ve střední Francii => II. univerzální sloh
období gotiky:
raná: 12.—13. století
vrcholná: 13.—14. století
pozdní: 14.—15. století (začátek renesance v Itálii)
Typy staveb
církevní:
kostely, katedrály, kláštery
světské:
radnice, mosty, hradby, ulice
Architektura-znaky
půdorys:
-ve tvaru kříže
Architektura-znaky
vertikalismus:
-snaha, aby budovy byly co nejvyšší
Architektura-znaky
vnější a vnitřní systém opěr
Architektura-znaky
žebrová klenba:
síťová, hvězdicová, vějířovitá, paprsčitá, křížová
Architektura-znaky
lomený oblouk
okna, portál
Architektura-znaky
slabé zdi:
odhmotnění
okna:
vitráže-olověné pásky
kulatá-rosety
kružba-souměrný architektonický prvek
Architektura-znaky
fiála=štíhlé věžičky
konstrukce stěn:
barevné
Gotické stavby na našem území
gotický sloh se na naše území dostal díky cisterciánskému hnutí z Burgunska ve druhé polovině 13. století
výstavba hradů, zámků a měst
Gotické stavby na našem území
období gotiky:
přemyslovská-za vlády Václava I.
lucemburská-Matyáš z Arrasu, Petr Parléř
vladislavská-Matěj Rejsek z Prostějova, Benedikt Rejt
Sochařství
znaky:
sochy štíhlé,vysoké, strnulé, oblečené do roucha
náboženské motivy:
pieta = zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže
plastika:
volná
vázaná
Sochařství
Malířství
znaky:
náboženské motivy, strnulé, biblický oděv, oči upřeny, plošně bez perspektivy, bez autora
typy maleb:
desková-křídlový oltář
fresky
knižní
na skle
Malířství
autoři:
Mistr vyšebrodský
Mistr litoměřický
Mistr třeboňský
Mistr Theodorik
Malířství
obrazy, u kterých známe autora
Děkuji za pozornost!!!
Vypracoval-Tadeáš Loučka 6.S