Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Geografie dopravy

Téma prezentace: Geografie dopravy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Michaela R.

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje výhody a nevýhody dopravy. Lze ji použít jako podklad do různých předmětů od zeměpisu až po logistiku.

 

Osnova:

}Geografie dopravy, význam, výhody a nevýhody

}DOPRAVA

}je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách

}je to součást hospodářství, zajišťuje přesun lidí, osob, výrobků, informací

}doprava se postupně rozvíjela – od síly zvířat a člověka až k technickým  pokrokům – el.energie

}pomáhá svět spojit – zglobalizovat

 

Doprava se dělí na:

}Osobní (individuální x hromadná)

}Nákladní

}Informační (internet)

Druhy dopravy:

}Mořská

}Vzdušná

}Pevninská (silniční, říční, potrubní, železniční)

 

}MOŘSKÁ – námořní

}Výhody: levná, velkoobjemné náklady

}Nevýhody: pomalá, dlouhé tratě

}KABOTÁŽ = námořní doprava – mezi přístavy, při pobřeží (Norsko,Švédsko,Dánsko)

}kapacita lodi se měří v brutech (BRT) – tuna

}NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ PŘÍSTAVY: Rotterdam, Singapure, Amsterdam, Hamburk, Hongkong, Houston, Antverpy

}Tahy – ropa = Perský záliv → Evropa, Perský záliv → Japonsko, Mexický záliv → sv. USA

 

}VZDUŠNÁ

}Používá se na velké vzdálenosti,

přepravuje hlavně osoby a rychle

se kazící zboží, květiny, poštu

}Výhody: rychlá, relativně bezpečná

}Nevýhody: drahá, závislá na počasí, hlučná

 

}SVĚTOVÁ LETIŠTĚ : Londýn- Heathrow, Atlanta-Hartsfield,  Frankfurt, Los Angeles, Kenedyho let. v New Yorku, Letiště Václava Havla – Praha

}Airbus – společnost na výrobu letadel v Evropě

 

}PEVNINSKÁ – silniční (automobilová)

}přeprava osob,nákladů převážně na kratší vzdálenosti

}transkontinentální dálnice – (USA-S-J,Z-V)

}Výhody: komfort, relativní volnost pohybu

}Nevýhody: hluk, ničí ovzduší, zasahuje do přírody

}přes 1 milion km dálnice

}dálnice à silnice sloužící k rychlé

dopravě, víceproudá

 

}nejhustší síť je v Japonsku, Německu,

USA, z. Evropě

 

}PEVNINSKÁ – říční

}přepravují písek, uhlí, výletní plavby

}Výhody: levná, pojme velké množství nákladů hlavně sypkých

}Nevýhody: znečištění řeky, závislá na stavu vody v řece, počasí

}největší říční přístav Duisburg (Rýn)

}Nejrozšířenější: USA – Velká jezera, řeka Mississippi, Čína, Německo, Nizozemí (přeprava lidí, věcí pomocí vodních kanálů)

 

}PEVNINSKÁ – potrubní

}umožňují jednosměrnou přepravu, přeprava bez obalu

 

}Výhody: minimální nebezpečí

znečištění vody a vzduchu, nízká hlučnost

}Nevýhody: vysoké investice

}přeprava na dlouhé vzdálenosti

}ropovody – Arabský pol., Čína, USA,

Rusko, Evropa, zemní plyn – stejné oblasti jako ropa

}PEVNINSKÁ – železniční

}přeprava osob a nákladů, převážně na

střední a delší vzdálenosti

}Výhody: objemné náklady

}Nevýhody:omezení tratěmi, počasí

}nejmodernější železnice – USA, Kanada, Brazílie Německo, Japonsko – rychlovlaky (přes 200km/h)

}nejdelší vlakový tunel: Eurotunel – Anglie – Francie

požadavek EU – koridory – pro rychlejší jízdu vlaku (až 160km/h) a bezpečí – u nás Ústí-Praha-Kolín

 

}ŠLOŽKY DOPRAVY

}dopravní cesty – trasa, po které probíhá doprava, spojuje dva koncové body

}dopravní prostředky – slouží k dopravě (auta,vlaky,lodě,letadla)

}dopravní infrastruktura – budování dopravního a spojového systému

}Dopravní linka à cesta, na které probíhá pravidelná doprava podle předem daného jízdního řádu

}Výkon přepravy = náklady * vzdálenost (t/km)

}Objem dopravy =  Počet osob * vzdálenost (osoba/km)

}Dopravní sítě – soustava cest a uzlů (silnice,železnice,námořní linky)

}Dopravní sítě – soustava cest a uzlů (silnice,železnice,námořní linky)

}Dopravní uzly – místo, kde se spojuje několik dopravních cest  (nádraží,letiště,přístavy)

}Dopravní tah – svazek dopravních linek ve stejném směru

}Linková doprava = má přesný jízdní řád, pravidelná

}Terminál – zakončení dopravy (přístav, nádraží, letiště)

}Činitelé ovlivňující dopravu – reliéf, počasí, rozmístění obyvatel  a trhu, ekonomická vyspělost státu, hustota zalidnění