Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Geografie dopravy

Téma prezentace: Geografie dopravy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Michaela R.
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje výhody a nevýhody dopravy. Lze ji použít jako podklad do různých předmětů od zeměpisu až po logistiku.
 
Osnova:
}Geografie dopravy, význam, výhody a nevýhody
}DOPRAVA
}je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách
}je to součást hospodářství, zajišťuje přesun lidí, osob, výrobků, informací
}doprava se postupně rozvíjela – od síly zvířat a člověka až k technickým  pokrokům – el.energie
}pomáhá svět spojit – zglobalizovat
 
Doprava se dělí na:
}Osobní (individuální x hromadná)
}Nákladní
}Informační (internet)
Druhy dopravy:
}Mořská
}Vzdušná
}Pevninská (silniční, říční, potrubní, železniční)
 
}MOŘSKÁ – námořní
}Výhody: levná, velkoobjemné náklady
}Nevýhody: pomalá, dlouhé tratě
}KABOTÁŽ = námořní doprava – mezi přístavy, při pobřeží (Norsko,Švédsko,Dánsko)
}kapacita lodi se měří v brutech (BRT) – tuna
}NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ PŘÍSTAVY: Rotterdam, Singapure, Amsterdam, Hamburk, Hongkong, Houston, Antverpy
}Tahy – ropa = Perský záliv → Evropa, Perský záliv → Japonsko, Mexický záliv → sv. USA
 
}VZDUŠNÁ
}Používá se na velké vzdálenosti,
přepravuje hlavně osoby a rychle
se kazící zboží, květiny, poštu
}Výhody: rychlá, relativně bezpečná
}Nevýhody: drahá, závislá na počasí, hlučná
 
}SVĚTOVÁ LETIŠTĚ : Londýn- Heathrow, Atlanta-Hartsfield,  Frankfurt, Los Angeles, Kenedyho let. v New Yorku, Letiště Václava Havla – Praha
}Airbus – společnost na výrobu letadel v Evropě
 
}PEVNINSKÁ – silniční (automobilová)
}přeprava osob,nákladů převážně na kratší vzdálenosti
}transkontinentální dálnice – (USA-S-J,Z-V)
}Výhody: komfort, relativní volnost pohybu
}Nevýhody: hluk, ničí ovzduší, zasahuje do přírody
}přes 1 milion km dálnice
}dálnice à silnice sloužící k rychlé
dopravě, víceproudá
 
}nejhustší síť je v Japonsku, Německu,
USA, z. Evropě
 
}PEVNINSKÁ – říční
}přepravují písek, uhlí, výletní plavby
}Výhody: levná, pojme velké množství nákladů hlavně sypkých
}Nevýhody: znečištění řeky, závislá na stavu vody v řece, počasí
}největší říční přístav Duisburg (Rýn)
}Nejrozšířenější: USA – Velká jezera, řeka Mississippi, Čína, Německo, Nizozemí (přeprava lidí, věcí pomocí vodních kanálů)
 
}PEVNINSKÁ – potrubní
}umožňují jednosměrnou přepravu, přeprava bez obalu
 
}Výhody: minimální nebezpečí
znečištění vody a vzduchu, nízká hlučnost
}Nevýhody: vysoké investice
}přeprava na dlouhé vzdálenosti
}ropovody – Arabský pol., Čína, USA,
Rusko, Evropa, zemní plyn – stejné oblasti jako ropa
}PEVNINSKÁ – železniční
}přeprava osob a nákladů, převážně na
střední a delší vzdálenosti
}Výhody: objemné náklady
}Nevýhody:omezení tratěmi, počasí
}nejmodernější železnice – USA, Kanada, Brazílie Německo, Japonsko – rychlovlaky (přes 200km/h)
}nejdelší vlakový tunel: Eurotunel – Anglie – Francie
požadavek EU – koridory – pro rychlejší jízdu vlaku (až 160km/h) a bezpečí – u nás Ústí-Praha-Kolín
 
}ŠLOŽKY DOPRAVY
}dopravní cesty – trasa, po které probíhá doprava, spojuje dva koncové body
}dopravní prostředky – slouží k dopravě (auta,vlaky,lodě,letadla)
}dopravní infrastruktura – budování dopravního a spojového systému
}Dopravní linka à cesta, na které probíhá pravidelná doprava podle předem daného jízdního řádu
}Výkon přepravy = náklady * vzdálenost (t/km)
}Objem dopravy =  Počet osob * vzdálenost (osoba/km)
}Dopravní sítě – soustava cest a uzlů (silnice,železnice,námořní linky)
}Dopravní sítě – soustava cest a uzlů (silnice,železnice,námořní linky)
}Dopravní uzly – místo, kde se spojuje několik dopravních cest  (nádraží,letiště,přístavy)
}Dopravní tah – svazek dopravních linek ve stejném směru
}Linková doprava = má přesný jízdní řád, pravidelná
}Terminál – zakončení dopravy (přístav, nádraží, letiště)
}Činitelé ovlivňující dopravu – reliéf, počasí, rozmístění obyvatel  a trhu, ekonomická vyspělost státu, hustota zalidnění