Generativní rozmnožování

Předmět:
Pěstování rostlin
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
simona šaclováObsah prezentace:

– rozmnožování semenem (generativní orgány rostlin)
– osivo je upravené semeno pro výsev
– generativně lze množit rostliny, které v našich podmínkách vytváří dostatečné množství semen

+ levný způsob (z jedné rostliny se získá velký počet jedinců)
+ nepřenáší se choroby a škůdci
+ nový jedinec více odolává mrazu a suchu
– dlouhá doba dopěstování (setí – přepichování, sázení)
– populace takto namnožená nemusí mít vlastnosti, které měla mateční rostlina a které jsme požadovali = genetická variabilita (různorodost)