Formy státu

Téma prezentace: Formy státu

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Wandeline

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace byla vytvořena do občanské nauky na téma formy státu. Obsahuje rozdělení státu podle různých kritérií a další zajímavé informace.

 

Osnova:

FORMY STÁTU

Autor: Vendula Zemanová, 3.B

Obsah prezentace:

– Stát

– Rozdělení státu podle různých kritérií:

oFormy vlády

oKdo stojí v čele státu

oRozdělení st. moci

oStruktury

oNárodnostního uspořádání

 

Stát

organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území

Rozdělení státu podle formy vlády

  • Demokracie
  • a) Přímá demokracie
  • b) Nepřímá demokracie
  • Diktatura

Rozdělení podle toho, kdo stojí v čele státu

  • Monarchie
  • Republika

Podle rozdělení státní moci

Rozdělení státu podle struktury

  • Federace
  • Konfederace

Rozdělení státu podle národnostního uspořádání

Děkuji za pozornost