Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Feminismus

Téma prezentace: Feminismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Puldová
 


 
 
Popis materiálu:
Tato prezentace se týká feminismu. Je zde vysvětleno co to je, nejdůležitější data, a nechybí zástupkyně nebo popsané feministické směry.
 
Osnova:
—Feminismus je odvozen od latinského slova femina, tedy žena
— Je to název pro komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií →  cílem je výzkum jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování ženského pohlaví
—Přesná definice je velmi složitá, kvůli obsáhlosti tohoto tématu
 
—Vznik
—Tento pojem je relativně mladý
—Teprve v pol. 20 století se dostal do podvědomí veřejnosti
—Předtím se používal pojem → ženské hnutí
—Feminismus má hodně odnoží → od umírněných hnutí prosazujících základní lidská práva pro ženy v radikálních muslimských zemích, až po nejradikálnější směry feminismu, které mají vyloženě nepřátelský přístup k mužům
 
—ÚVOD
—Na akademické půdě se některé feministky zaměřují na zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen, jiné zase usilují o to, aby byla celosvětová rovnoprávnost
—Politické vystupování feministek je zaměřeno především na kampaně o právo na děti, násilí na ženách, mateřství, rovné platové podmínky nebo sexuální obtěžování
—Feministické názory se začaly rozšiřovat  hlavně v 60. a 70. letech
—Dnešní mladé ženy berou feminismus jako něco radikálního , to mnoho z nich odradí od myšlenky aktivně se do feministického hnutí zapojit
 
—HISTORIE
—Feminismus má i svou prehistorii, která sahá do Anglie a Francie na přelomu 17. a 18. století
—Samotný termín pocházející z francouzštiny původně označoval „ženské hnutí“ usilující o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života
 
—Historie feminismu bývá dělena na 3 vlny:
→ První vlna feminismu (zhruba 19. století až počátek 20. století)
lze ji charakterizovat jako kritiku nerovností
→ Druhá vlna (zhruba 60.-80. léta 20. století) se soustřeďovala především na boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly
→ Třetí vlna (od 90. let 20. století) se zaměřuje na jednolitý feminismus a na mnoho dalších směrů, které zohledňují různost žen (podle věku, barvy pleti, sexuální orientace nebo původu
 
—HLAVNÍ PŘEDSTAVITELKY
—Mary Wollstonecraftová
—Poprvé vystoupila s požadavkem rovnosti mužů a žen
—Zabývala se výchovou a vzděláváním děvčat a její nejznámější dílo nese titul „Obrana ženských práv“, které vyšlo v roce 1792
—Zde jsou už v podstatě definovány hlavní cíle a složky emancipačního hnutí
—
—V Evropě se začal feminismus vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. století
— Došlo zde k významné emancipaci žen během Francouzské revoluce, která propukla v roce 1789 → jednou z největších bojovnic této doby byla Olympe de Gougesová, jejím úkolem bylo osvobodit ženy od nadvlády mužů
— Jako odpověď na slavnou Deklaraci lidských práv (Deklarace práv muže a občana) vydala hlavní dokument revoluce v roce 1791 → Deklaraci práv ženy a občanky
—
—Olympe de Gougesová bojovala za práva žen tak dlouho a tvrdě, až byla na podzim 1793 popravena gilotinou
—Byla obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností náležícím jejímu pohlaví
—V Čechách se prosazovalo hnutí za politická a občanská práva žen a mezi významné osobnosti patří M. D. Rettigová, B. Němcová, S. Podlipská, E. Krásnohorská,  K. Světlá ale také T. G. Masaryk
—
—K. Světlá založila „Ženský výrobní spolek český“ v roce 1871 → cílem spolku bylo vzdělávání žen a jejich zapojení do výdělečné pracovní činnosti
— Betty Friedanové odstartovala druhou vlnu feminismu → napsala Tajemství ženy
—V knížce analyzuje zejména nespokojenost žen, které jsou v domácnosti a mají roli manželek a matek
—LIBERÁLNÍ FEMINISMUS
— Nejsilnější proud podporující rovnoprávnost žen
— Bojuje za jejich možnost prosazovat se jako muži podle individuálních předpokladů a zájmů
—Probíhal v první vlně
—Preferuje plynulé postupné reformy před radikální revolucí a věnuje se zejména změnám zákonů
—Mezi hlavní představitelky patří např. Elizabeth Janewayová, Cynthia F. Epstainová a hlavně Betty Friedanová
—
—SOCIALISTICKÝ FEMINISMUS
—Zaměřuje se na ekonomický způsob života a prosazuje zejména rovné přístupy žen k zaměstnání a k finančním zdrojům obecně
—Pouze na základě ekonomické nezávislosti se žena může stát nezávislou a rovnoprávnou i v dalších rovinách
—Východisko vidí pouze ve změně struktury společnosti jako takové
—Významnými myslitelkami jsou např.: Sheila Rowbothamová, Nancy M. Hartsocková, Klára Zetkinová
 
—RADIKÁLNÍ FEMINISMUS
—Vychází z přesvědčení, že ženy jsou na všech rovinách utlačovány muži, což je důsledkem společenské nadřazenosti mužů
—Zaměřuje se především na otázku sexuálního vykořisťování a zneužívání žen muži
—Zásadně se dívá na realitu z hlediska žen a dialog s muži odmítá
—Jednoznačně se přiklání k radikálním formám politického boje za osvobození žen
—Mezi významné osobnosti tohoto proudu patří např.: Mary Dalyová, Sulamit Firestonová, Germaine Greerová
—
—DALŠÍ SMĚRY
—Lesbický feminismus
—Psychoanalytický feminismus
—Mužský feminismus
—Postmoderní feminismus
—Ekofeminismus
—Náboženský feminismus
—Kyberfeminismus
 
—Vypracovaly: Karolína Puldová, Veronika Karešová
—Zdroje:
—http://www.revuepolitika.cz/clanky/630/feminismus-a-jeho-soucasne-podoby
—http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus
—http://www.feminismus.cz/
—http://wikipedia.infostar.cz/f/fe/feminism.html