Evropa – regionalizace

Předmět:
regionální zeměpis
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
PetrObsah prezentace:

Úvod do regionální geografie Evropy. Základní děleni Evropy na 6 regionů. Mapa Evropy s vyznačením států dle jejich příslušnosti k dané oblasti.