Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Elektroinstalace v koupelnách

Téma prezentace: Elektroinstalace v koupelnách
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Eliška
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace o bezpečné elektroinstalaci v koupelnách. Nechybí tak například stupně krytí či rozložení na zóny.
 
Osnova:
Elektrická instalace v koupelnách se musí řídit přísnými pravidly a normami, protože voda velmi dobře vede elektrický proud, a proto je nutné před ní všechny spotřebiče chránit.
Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem při dotyku mokrého povrchu těla především s kovovými částmi různých zařizovacích předmětů, na nichž se může objevit nebezpečné dotykové napětí, je nutné věnovat maximální pozornost zabezpečení před možností vzniku takovéto situace.
Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem. Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá cifra stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68.
Celá koupelna je normou rozdělena na čtyři zóny.
Zóna 0 je vnitřní prostor vany. Nesmí být v ní být žádné elektrické zařízení.
Zóna číslo jedna je prostor nad vanou, umyvadlem, nebo sprchovou mísou, kde nesmí za žádných okolností být žádný elektrický spotřebič. Můžou zde být zařízení pouze na tzv. bezpečné napětí.
Druhá zóna je prostor je vymezený okrajem vany nebo sprchového prostoru a vzdáleností 60 cm odtud. Tady můžeme montovat svítidla popsaná výše (krytí IP 44 nebo IP 45) a bojlery krytí (IP X5).
Svítidla ve třetí zóně, která je ve vzdálenosti větší než 60 cm od okraje vany, mohou být v jakémkoliv provedení. Norma pouze doporučuje, aby byly z izolantu. Pouze do této zóny je možné instalovat infrazářiče (musí mít dvojitou izolaci a být alespoň 2 metry nad zemí).
zóna 0 – vnitřní prostor koupací
 zóna 1 – do výšky 2,25 m
nad podlahou od horního okraje vany

zóna 2 – ve vzdálenosti do 0,6 m od vany a do výšky 2,25 m
zóna 3 – do vzdáleností 2,4 m od zóny 2 a do výšky 2,25 m nad podlahou
Vertikální uspořádání zón v koupelně s koupací nebo sprchovou vanou