Ekonomika – Obchodní činnost

Předmět:
Ekonomika
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Radka AdamováObsah prezentace:

Obchodní činnost firmy
• obchodování charakteristika, členění podle směru pohybu zboží
• velkoobchod funkce, tradiční vo, charakteristika vo jednotek
• maloobchod odlišnosti od vo, charakteristika Mo jednotek
• průběh obchodní činnosti
• stanovení ceny v obchodě
• kontrolní činnost a ochrana spotřebitele
• reklamace