Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Demografie

Téma prezentace: Demografie
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): EL CAPITANO
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na téma demografie. Nechybí zde vývoj populace, demografická revoluce a její fáze, plodnost, migrace ani věková pyramida.
 
Osnova:
Demografie
Obsah
Vývoj populace
Demografická revoluce
Plodnost
Věková pyramida
Migrace
Vývoj populace
1804… 1 miliarda obyvatel
1927… 2 miliardy obyvatel
1960… 3 mil. obyv.
1974… 4 mil. obyv.
1987… 5 mil. obyv.
1999… 6 mil. obyv.
2011… 7 mil. obyv.
1,1% přírůstek ročně – „populační exploze“
Vývoj
vývoj populace závisí na ekonomickém rozvoji země a na fázi demografické revoluce
ve většině zemí J Ameriky a JV a V Asie již došlo poklesu úmrtnosti, klesá i úroveň porodnosti, přirozený přírůstek je mírně nad celosvětovým průměrem.
Čína – pokles z 1,7% na 0,6% přírůstku
v Subsaharské Africe se ženám rodí přes pět dětí X v některých zemích J Afriky dochází k úbytku obyvatel
Demografická revoluce
První fáze:
porodnost i úmrtnost se pohybuje na vysokých a stabilních hodnotách
do průmyslové revoluce
Druhá fáze:
snížila se úmrtnost, porodnost zůstala
revoluce zemědělství,  pokrok ve výživě, hygieně, lékařství
počátek 18. st v Anglii; 2. pol. 18. st. ve Francii, Německu; Rakousko – Uhersko 1820-30; Rusko o dalších 50 let
Třetí fáze:
pokles porodnosti, stabilizace úmrtnosti,
modernizace společnosti, socioekonomický pokrok
Čtvrtá fáze:
stárnutí populace
naděje na dožití nad 70 let, kojenecká úmrtnost klesá téměř k nule
úmrtnost v oblasti civilizačních a degeneračních poruch
Pátá fáze:
budoucí fáze
buď výšení porodnosti nebo naopak jejím snížení
v zemích s velmi vysokým indexem lidského rozvoje nastává zvýšení porodnost – blíží se dvou dětem na ženu (výjimka: Německo a Japonsko)
Věková pyramida
představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva regionu
znázorňuje počet mužů a žen v daném věku
Migrace obyvatel
v roce 2010 se do EU přistěhovalo 3,1 milionu lidí a emigrovalo 2 miliony lidí
Nejvyšší počty přistěhovalců má Spojené království (591 500), dále Španělsko (465 000), Itálie (458 900) a Německo (404 100)
Španělsko má nejvyšší počet vystěhovaných osob (403 000), dále Spojené království (339 400) a Německo (252 500)
Latinská Amerika – USA
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/
http://www.rozvojovka.cz/
http://www.zemepis.com/
https://www.google.cz/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Děkuji za pozornost