Degenerativní onemocnění

Téma prezentace: Degenerativní onemocnění

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Monika Lolková

 

 

Popis materiálu:

Popis degenerativní onemocnění pohybového systému. Degenerativní onemocnění s prodlužováním lidského věku stále přibývá a převažují nad onemocněními zánětlivými. Je tam 5 nejčastějších typů degenerativního onemocnění.

 

Osnova:

Degenerativní onemocnění pohybového systému

 

Degenerativní onemocnění – obecně
Degenerativní onemocnění s prodlužováním lidského věku stále přibývá a převažují nad onemocněními zánětlivými
jedna z nejčastějších příčin pracovních neschopností, často vedou k invaliditě
tyto změny samy o sobě neurochirurg neřeší, řeší je až v případě, kdy působí kompresi nervových struktur
jediné, čeho operačně dosáhneme, je dekomprese struktur
patogeneze – degenerace probíhá na všech strukturách (rozpad kolagenních vláken, pokles vody, ubývají elastická vlákna, vznikají trhliny, rozpad na sekvestry, vznikají osteofyty na kostech)
to se projeví iritační nebo zánikovou neurologickou symptomatologií

 

Typy degenerativního onemocnění:
Osteoartróza (degenerace kloubní struktury)
Koxatróza (kyčel)
Gonartróza (koleno)
Omartróza (rameno)
Spondylartróza (páteř)

 

Osteoartróza
také artróza či osteoartritida, je nejčastější onemocnění kloubů
Postihuje asi 12 % populace
Nejvíce postihuje váhonosné kyčelní a kolenní klouby, nacházíme ji však běžně i v jiných lokalizacích (páteř, rameno, loket, prsty aj.)
Etiopatogeneze choroby není zcela objasněna, předpokládá se souhra více faktorů
Při OA dochází postupně k destrukci kloubní chrupavky a změně jejích mechanických vlastností
Destrukce je dána poruchou homeostázy metabolismu chrupavky, jinými slovy dochází k porušení rovnováhy v jeho regulaci
V počátečních stadiích je tento děj kompenzován zvýšenou tvorbou agrekanu s vyšším obsahem chondroitin sulfátu
Postižená kost reaguje na vzniklou situaci svojí přestavbou, časem se na ní objevují výrůstky zvané osteofyty, které daný stav komplikují

 

Koxartróza
je artróza kyčelního kloubu
Vývoj artrózy kyčle není výsledkem stárnutí, i když věk hraje významnou roli
Obecně dělíme koxartrózu na:
primární koxartróza,
sekundární koxartróza
Rozdělení koxartrózy dle závažnosti:
I. stádium – zúžení kloubní štěrbiny mediálně, počátek tvorby osteofytů,
II. stádium – zúžení štěrbiny inferomediálně, zřetelné osteofyty, subchondrální skleróza
III. stádium – štěrbina výrazně zúžena, osteofyty, sklerotické změny, cysty hlavice i acetabula, deformace tvaru hlavice i acetabula,
IV. stádium – vymizení kloubní štěrbiny, skleróza, cysty, deformace

 

Gonartróza
Může být primární i sekundární
U primární gonartrózy působí především faktory dědičnosti, systémové faktory, lokální mechanické problémy a chronické přetížení
sekundární gonartróza následuje po traumatech či zánětlivých, vzácněji septických artritidách
Pro gonartrózu je typická námahová bolest kolenního kloubu, lokalizovaná v místě postižení
Nejprve se projevuje jako bolest po větší zátěži nebo startovací bolest na začátku pohybu
Původní krátká ranní ztuhlost přechází ve zhoršování funkce, zmenšuje se rozsah pohybu v kloubu
Objevuje se typická deformita ve smyslu varozity nebo valgozity, v těžších případech doprovázená různým stupněm flekční kontraktury
Dochází k laxitě (uvolnění) vazového aparátu v místě deformity

 

Omartróza
degenerativní onemocnění ramenního kloubu spojené s poruchou chrupavky jamky kloubní a hlavice kosti pažní
je příčinou bolestí a často omezení hybnosti ramenního kloubu
Může byt primární, nebo sekundární
Primární artróza ramena není zdaleka tak častá jako je artróza kolena
Sekundární omatróza vzniká ve většině případů jako následek předcházejících úrazů ramenného kloubu
Pravděpodobnost degenerativních změn na jiných ramenných kloubech se úměrně tomu zvyšuje.

 

Spondylartróza
je řazena mezi degenerativní onemocnění páteře
Diskopatie je onemocnění meziobratlových destiček, osteopenie označuje snížení kostní hustoty při porušené tvorbě osteoidu. Výsledkem je osteoporóza a bolesti páteře.
tvorba nárůstků (osteofytů), které stabilizuji intervertebrální klouby
Klinicky nepříznivé jsou jsou zvlášť dorzální osteofyty v dolní krční páteři, které zužují meziobratlové otvory
Osteofyty mohou růst do stran (laterálně) nebo do páteřního kanálu, kde mohou utlačovat míchu a její obaly
Obtíže se projevují bolestivostí v postižené části páteře, omezeném pohybu a bolestivostí, která se právě při pohybu zvětšuje
Pokud nárůstky (osteofyty) vedou k útlaku páteřního kanálu, projevují se obtíže útlakem nervů čí míchy
Při vyšetření magnetickou resonancí jsou zachytitelná i stadia podráždění výstelky

 

Vytvořila: Monika Lolková 3.BZA