Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Členovci – hmyz s proměnou nedokonalou

Téma prezentace: Členovci – hmyz s proměnou nedokonalou
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): lulisek8
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci jsem se zajímala o členovce s proměnou nedokonalou. Snažila jsem se popsat různé druhy členovců s touto problematikou a také jsem popsala, kde tito živočichové žijí a jak se projevují. V práci je obsaženo i mnoho obrázků.
 
Osnova:
žČlenovci – Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou nedokonalou
žTři stádia vývoje –  vajíčko
                                       larva (nymfa)
                                       dospělec
ž  Nymfa –  postupně dorůstá, s každým svlékáním je podobnější dospělému hmyzu, při posledním svlékání se vyvíjejí pohlavní orgány a křídla.
 
žKřídlaté s p. nedokonalou
Jepice
žV okolí vod, významná složka potravy ryb.
                            
žDospělci mají zakrnělé ústní ústrojí, žijí pouze 48 hodin.
                       
žLarvy některých druhů jsou bioindikátory vody.
                          
žZákladní znak: tři štěty na zadečku u dospělců i nymf.
                             
žZástupce: Jepice obecná apod.
 
žJepice obecná
žVážky
žPestře zbarveny, po stranách hlavy mají velké složené oči a krátká tykadla.
ž
žÚstrojí je kousavé, oba páry křídel jsou blanité.
ž
žV předních zevních rozích křídel mají tmavě pigmentovanou plamku.
ž
žSamičky kladou vajíčka pod vodou-> dravé larvy, které dýchají střevem nebo lupínkovitými tracheálními žábrami.
ž
žLarvy slouží jako potrava větším rybám.
Rozdělení:  Motýlice
                   Šídla
Zástupci: vážka ploská, šídlo modré apod.
žPošvatky
žJsou vázány na vodu -> larvy zde prodělávají až tříletý vývoj.
ž
žIndikátorem vody, ve které žijí, slouží jako potrava rybám.
ž
žZástupce: pošvatka rybářice apod.
žŠvábi
žSamičky kladou vajíčka ve společných chitinových pouzdrech.
ž
žMají silní trnité nohy, většina druhů švábů žije v tropech.
ž
žAktivní hlavně v noci, všežravci.
ž
žVýskyt: sklady, mlýny, pekárny, domácnost.
žZástupci: šváb obecný, rus domácí apod.
ž
Rus domácí                            Šváb obecný
žŠkvoři
žMají protažené, silně zchitinizované tělo, nitkovitá tykadla, kousavé ústrojí.
ž
žZadeček je zakončen klíšťovitými štěty.
ž
žZástupce: škvor obecný
ž
žKudlanky
žDravý, teplobytný hmyz, žijí jednotlivě.
ž
žJe u nich znám manželský kanibalismus.
ž
žNa jihu ČR žije jediný druh: kudlanka nábožná
žVšekazi = termiti
žSpolečenský hmyz, žijí v tropických a subtropických oblastech, obývají termitiště.
ž
žVytvářejí pohlavní i nepohlavní kasty.
ž
žSamičkám po oplození odpadávají křídla.
ž
žJsou stínobytné, nepigmentované a slepé.
ž
žMají mohutné kousací ústrojí, rozežírají vše kromě železa a kamene.
ž
žPro svou žravost jsou obávanými tropickými škůdci.
ž
žZástupce: všekaz jihoevropský apod.
žRovnokřídlí
Kobylky:
žPřední křídla přeměněny v kožovité krytky , druhý pár křídel je blanitý a řasnatě složený.
ž
žMají kousavé ústrojí a zadní nohy skákavé.
ž
žZvukotvorné ústrojí samečků je na přední části krytek, samičky mají šavlovité kladélko.
ž
žV holeni prvního páru noh je sluchové ústrojí.
ž
žJsou masožravé.
ž
žZástupce: kobylka zelená
ž
Sarančata:
žTykadla mají krátká, sluchové ústrojí umístěné v prvním zadečkovém článku, jsou býložraví.
ž
žZástupci: saranče vrzavá
žMšice
žMají na zadečku voskové žlázy, žijí hromadně na rostlinách, z nichž vysávají šťávu.
ž
žSložitý vývoj- z oplozených vajíček se líhnou pouze samičky (partenogeneticky), poté se líhnou generace okřídlené (partenogeneticky), poté vznikají tzv. snubní generace (obě pohlaví).
ž
žNestrávené rostlinné šťávy vychází z jejich těla jako sladina.
ž
žŽijí v určité symbióze s včelami a mravenci.
ž
žZástupce: mšice maková apod.
žPloštice
žMají ploché tělo s předohrudním štítem a předními křidly->polokrovky
ž
žSuchozemské druhy mají charakteristický zápach, jsou dravé, býložravé i cizopasné.
ž
žVodní druhy ploštic jsou dravé, mají krátká tykadla a nohy upravené k veslování.
ž
žZástupce: splešťule blátivá
ž
žSuchozemské druhy mají tykadla dlouhá
ž
žZástupce: ruměnice pospolná, bruslařka  obecná, vodoměrka štíhlá
žVypracovala: Šárka Vlčková, III.A
Zdroje:
žUčebnice- Biologie pro gymnázia
ž
žObrázky: http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi