Chromozomy a jejich analýza

Téma prezentace: Chromozomy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): T. Housková

 

 

Popis materiálu:

Prezentace pojednává o chromozomech, jejich základní stavbě, způsobu získávání vzorků a jejich analýze- zejména o klasické metodě barvení vzorků a metodě FISH.

 

Osnova:
Historie výzkumu
Gregor Mendel (1865)- výzkum hrachu
Walther Flemming
M. D. Watson a F. H. C. Crick (1953)- struktura DNA
Paříž (1975)- pruhovací metody

 

Stavba a rozdělení chromozomů
Tvořen spiralizovaným DNA
2 chromatidy spojené centromerou
Centromera dělí na dlouhé a krátké ramena
22 skupin autozomů (dále ještě A- G skupiny) + 2 gonozomy ( XX/ XY)

 

Mitóza
Karyokineze
Profáze
Prometafáze
Metafáze
Anafáze
Telofáze
Cytokineze

 

Získávání chromozomů
Odebrání materiálu (krev, kostní dřeň, plodová voda,…)
PHA, stabilizátor pH, živné látky a antibiotikum
Kultivace 48- 72 hodin
Přidání kolcemidu (ukončení kultivace)
Hypotonizace
Fixace
Nakapání suspenze na sklíčko

 

Metody barvení chromozomů

 

1. Klasické barvení

Metoda Giemsa- Romanowski

G- pruhy

 

Další techniky
R- pruhy
Q- pruhy
C- pruhy
Barvení stříbrem

 

FISH

 

Fluorescenční in situ hybridace
denaturace a reasociace materiálu (DNA)
Využití sond
Barvení fluorescenčním barvivem

 

Satelitní DNA sondy

Lokus specifické

Malovací sondy

Poruchy chromozomů

 

Typy aberací
Delece
Monozomie
Trizomie
Duplikace, amplifikace
Euplodie
Translokace
Inverze
Inzerce
Prstencový chromozom

46,XX,t(9;22)(q34;q11)

 

Downův syndrom

Edwardsův syndrom

Pataův syndrom

Turnerův syndrom

Klinefelterův syndrom

,, Supermale“

,, Superfemale“