Československý domácí odboj

Téma prezentace: Československý domácí odboj

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Anna

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se zabývá odbojovými skupinami, petičním výborem Věrni zůstaneme, obranou národa, ústředním vedením odboje domácího a dalšími souvisejícími body.

 

Osnova:

Československý domácí odboj (1939–1945)

 • Odbojové skupiny

Økomunistické

Ødemokratické

 • Politické ústředí (1939-40)-udržování zpravodajských kontaktů s exilem

–  Přemysl Šámal

 

 • Petiční výbor Věrni zůstaneme (1939-42)

–  založení předcházelo zveřejnění manifestu Věrni zůstaneme v roce 1938 skupinou levicových intelektuálů

–  rozvíjení zpravodajské činnosti zaměřené na sběr informací pro spojenecké armády, zajišťoval ilegální přechody do zahraničí, distribuce ilegální tiskoviny a vyvíjení sabotáží

 

 • Obrana národa (1939-42)

-vznik iniciovali bývalí českoslovenští vojáci, důstojníci likvidovaného Ministerstva národní obrany a zaniklého 2. oddělení Hlavního štábu

-Sergej Ingr

-orientace na zpravodajskou činnost,drobné sabotáže a diverze (záškodnictví)

-zajišťování spojení s exilovou vládou v Londýně a převádění osob do zahraničí

 

 • Ústřední vedení odboje domácího (1940)

-Vladimír Krajina, Arnošt Heidrich, Ladislav Vaněk

–  1941 společně s 2. ilegálním ústředním vedením KSČ vytvořili Ústřední národní revoluční výbor jako společný orgán komunistického a nekomunistického odboje

 • byly založeny skupiny Přípravný revoluční národní výbor, Rada tří, Zpravodajská brigáda, Sokolská revoluční rada a mnoho menších odbojových hnutí s regionálním významem
 • 1939- Rudé právo
 • 1942- Moravská rovnost

 

 • Partyzánský odboj

-1939-41: o poškozování strojů, dopravních prostředků a zařízení, o zadírání ložisek na železničních vagónech a přeřezávání brzdových hadic

-duben 1941: výsadky z Anglie (Benjamin, Silver A, Anthropoid a řada dalších)

-1941: první výsadky čs. vojáků ze Sovětského svazu na Moravě (např. výsadek Aroš)

-zpravodajské, sabotážní, spojové či kurýrní akce

-1942: první partyzánské skupiny (Zelený kádr, Jiskra)

-1943- průnik českých udavačů do jejich organizace-> pozatýkání a popravy

-Hostýnské vrchy, Oderské vrchy, Beskydy, Českomoravská vrchovina

 • od dubna do července 1944 bylo na území Protektorátu vysazeno devět skupin z Anglie
 • skupina Sever, Dr. M. Tyrš, Srp a kladivo, Rudá stráž, Jan Kozina, Jan Žižka, brigáda Jana Husa, Jermak
 • 1.5. 1945- Přerov

 

Zdroje

 • wikipedie.cz
 • images.google.cz