Byzantské umění

Téma prezentace: Byzantské umění

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Jana Marková

 

 

Popis materiálu:

Prezentace z dějin umění na téma Byzancie. Obsahuje popis její historie, architektury, malířství a jednotlivých období.

 

Osnova:

BYZANTSKÉ
UMĚNÍ

Stručná historie

* po rozpadu římského impéria v 5. století(476)

1. město: Konstantinopol( město založeno císařem Konstantinem na místě bývalého přístavu Byzantion)

Významní císaři: Anastasius(491-518),Justinián(527-565),Harakleius(610-641)

Válečné výpravy pro nová území

Dohled nad obchodem mezi Asií a Evropou

Vývoz:zlato, pšenice, olivy, hedvábí, víno

Zánik začal častými výpady Arabů v 8.století, poté ji ovládali Turci, křižáci a nakonec v roce 1453 Konstantinopol dobyli osmanští Turci

Architektura

Navázala na architekturu pozdní Římské říše

Typ římské basiliky doplněn o kupoli a klenbu

Materiál:cihly, vnitřky chrámů obkládány mramorem, mozaikami a freskami

3 období

a)rané(6.-8.st.)

b)střední(8.-11.st.)

c)Komnénovské a Paleologovské(12.-15.st.)

a)Rané období

Hagia Sofia-přelom v achitektuře,čtvercový půdorys,kupole(průměr 31m), na čtverec navazují dva půl kruhy s klenbou

b)Střední období

Pokračuje vývoj čtvercového půdorysu s devíti poli a stále početnějšími kupolemi, které se staví na válcových nástavcích („bubnech“) s okny

Málo staveb se zachovalo

c)Komnénovské a Paleologovské

Koménovské-skalní chrámy, stavby na okraji byzantské říše

Paleologovské-kostely v Istambulu(později přeměněny na mešity nebo muzea)

Socharštví

Pozdně římský styl

Slonovina

Plastiky lidí-strnulost, uniformita

Výdoba především vnitřních prostor

Malířství

ikonografie-uctíváni ikon mezi věřícími(Ježíš Kristus, Panna Marie, svatí,..)

Boj proti uctívání obrazů(8.-9.století), teorie ikonoklasmu(obrazoborectví)

KONEC