Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Byzantské umění

Téma prezentace: Byzantské umění
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Jana Marková
 


 
Popis materiálu:
Prezentace z dějin umění na téma Byzancie. Obsahuje popis její historie, architektury, malířství a jednotlivých období.
 
Osnova:
BYZANTSKÉ
UMĚNÍ
Stručná historie
* po rozpadu římského impéria v 5. století(476)
1. město: Konstantinopol( město založeno císařem Konstantinem na místě bývalého přístavu Byzantion)
Významní císaři: Anastasius(491-518),Justinián(527-565),Harakleius(610-641)
Válečné výpravy pro nová území
Dohled nad obchodem mezi Asií a Evropou
Vývoz:zlato, pšenice, olivy, hedvábí, víno
Zánik začal častými výpady Arabů v 8.století, poté ji ovládali Turci, křižáci a nakonec v roce 1453 Konstantinopol dobyli osmanští Turci
Architektura
Navázala na architekturu pozdní Římské říše
Typ římské basiliky doplněn o kupoli a klenbu
Materiál:cihly, vnitřky chrámů obkládány mramorem, mozaikami a freskami
3 období
a)rané(6.-8.st.)
b)střední(8.-11.st.)
c)Komnénovské a Paleologovské(12.-15.st.)
a)Rané období
Hagia Sofia-přelom v achitektuře,čtvercový půdorys,kupole(průměr 31m), na čtverec navazují dva půl kruhy s klenbou
b)Střední období
Pokračuje vývoj čtvercového půdorysu s devíti poli a stále početnějšími kupolemi, které se staví na válcových nástavcích („bubnech“) s okny
Málo staveb se zachovalo
c)Komnénovské a Paleologovské
Koménovské-skalní chrámy, stavby na okraji byzantské říše
Paleologovské-kostely v Istambulu(později přeměněny na mešity nebo muzea)
Socharštví
Pozdně římský styl
Slonovina
Plastiky lidí-strnulost, uniformita
Výdoba především vnitřních prostor
Malířství
ikonografie-uctíváni ikon mezi věřícími(Ježíš Kristus, Panna Marie, svatí,..)
Boj proti uctívání obrazů(8.-9.století), teorie ikonoklasmu(obrazoborectví)
KONEC