Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny síry

Téma prezentace: Bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny síry
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Nik
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace byla zpracována tak, aby odpovídala obsahu maturitní otázky z chemie – bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny síry.
 
Osnova:
—Bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny síry.
—Bezkyslíkaté sloučeniny
—Sulfan = sirovodík (-II)
—Sulfidy (-ll)
—Hydrogensulfidy (+lV, +Vl)
—Sulfan (sirovodík) H2S
—je nejdůležitější bezkyslíkatou sloučeninou S
—Vlastnosti:
-bezbarvý plyn, těžší než vzduch, součást sopečných plynů
-velmi nepříjemný zápach (jako zkažená vejce)
-prudce jedovatý (0,15% ve vzduchu je smrtelná dávka)
-dobře rozpustný ve vodě, vzniká roztok sulfanové kyseliny
-má redukční vlastnosti
—Příprava:   -Rozkladem sulfidů silnou kyselinou
FeS(s) + 2 HCl(aq)     FeCl2(aq) + H2S(g)
-Přímým slučováním z prvků
S + H2     H2S (za zvýšení teploty)
—
—Chemické vlastnosti:
 
Redukční účinky:
3H2S + 2HNO3      2NO + 3S + 4H2O
H2S + Cl2      2HCl + S
Na vzduchu hoří:
2H2S + 3O2      2SO2 + 2H2O
S kovy reaguje za vzniku sulfidů:
H2S + Na      Na2S + H2
—
—Využití:
-v analytické chemii – činidlo pro důkazy kationtů
-výroba kovových sulfidů
—Rozpuštěním ve vodě vzniká kyselina sirovodíková (sulfanová, nebo sirovodíková voda), která tvoří dvě řady solí:  -sulfidy
-hydrogensulfidy
—Sulfidy
—Sulfidy většiny kovů (s výjimkou alkalických) jsou nerozpustné ve vodě a tvoří charakteristicky zbarvené sraženiny:
– PbS = černá
– HgS = červená
– As2S3 = žlutá
– As2S5  = oranžová
-využití – důkaz kovů v analytické chemii

  • Sulfidy můžeme připravit reakcí sulfanu a příslušné soli.
  • Pražením (zahříváním) sulfidů na vzduchu vzniká oxid kovu (nebo kov) a oxid siřičitý, čehož se využívá při výrobě kovu.

 
—Kyslíkaté sloučeniny
—Oxidy (+lV, +Vl)
SO2 oxid siřičitý (> k. siřičitá, siřičitany, hydrogensiřičitany)
SO3 oxid sírový (> k. sírová, sírany, hydrogensírany)
—Oxokyseliny (+lV, +Vl)
H2SO3, H2SO4
—Oxidy
—SO2 oxid siřičitý
-bezbarvý, štiplavý, jedovatý plyn
-dráždí dýchací cesty
-Vznik:  při spalování nekvalitního uhlí, spalování síry
S + O2      SO2
-podílí se na vzniku kyselých dešťů (H2SO3)
-Odsíření:  Ca OH + SO2     Ca SO4 + H2O
-sádrovec, sádrokarton
-Výroba: pražení sulfidů 4FeS2 + 11O2       Fe2 O3 + 8SO3
-Příprava: rozkladem roztoků siřičitanů kyselinami
-Použití: výroba kyseliny sírové, odbarvování, konzervování, výroba celulózy
—
—Oxokyseliny
Rozpuštěním oxidu siřičitého ve vodě vzniká k. siřičitá H2SO3
-slabá, dvojsytná
-kyselina i její soli mají silné redukční vlastnosti
-soli – siřičitany, hydrogensiřičitany
-siřičitany se snadno oxidují na sírany
-NaHSO3 – hydrogensiřičitan sodný = odstraňovač skvrn
—
—Kyselina sírová H2SO4
-silná, dvojsytná kyselina
-Viskózní kapalina, ochotně se mísí s vodou za uvolnění tepla (lejeme kyselinu do vody!)
-bezbarvá, olejovitá
Vlastnosti závisí na koncentraci:
-Koncentrovaná – 98,3%
a) hydroskopická (odjímá vodu)
C6H2O6 + H2SO4 (konc.)     6H2O + 6C (zčernání)
b) reaguje s ušlechtilými kovy (kromě Pt a Au)
-má oxidační účinky
-2H2SO4 + Cu     CuSO4 + 2H2O + SO4
c) pasivace = vlivem oxidačních účinků se na kovech vytváří souvislá vrstva oxidů, které brání další reakci     (Fe, Al, Cr)
 
-zředěná:  – nemá oxidační účinky
-reaguje s méně ušlechtilými kovy
H2SO4 + Fe      H2 + FeSO4
Cu + H2SO4      nereaguje
Použití:
-chemický průmysl
-hnojiva (fosfáty)
-výbušniny
-viskóza (hedvábí)
-léčiva, plasty, v papírenském průmyslu
-elektrolyt do automobilů