Behaviorismus

Téma prezentace: Behaviorismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): JANINKA_Z

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se zabývá stručným objasněním pojmu, základními osobnostmi spjatými s tématem, vysvětlením několika zajímavostí.

 

Osnova:

Behaviorismus

 • Jana Ženíšková, 3.B
 • je psychologický směr, založený na tvrzení, že chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy
 • druh materilismu, popírající nezávislý význam mysli
 • zkoumá proces adaptace člověk na prostředí
 • studuje objektivně (laboratorní výzkum chování)
 • popírá roli dědičnosti
 • USA, ½ 20. století

 

 • Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. Psychologie je podle pojetí behaviorismu čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Jejím cílem je předvídání a ovládání chování.

 

Zakladatel : J. B. Watson

 • -kritik introspekce (pozorování sama sebe)
 • podporoval extrospekci, toto považoval za objetivní, měřitelné
 • pokusy na zvířatech, lidech (metody učení)
 • chování vysvětloval vzorcem CH=S=R (chování,stimul, reakce)

 

 • E. L. Thorndike, I.P. Pavlov či B. F. Skinner
  • základy behaviorismu formuloval – 1912, USA

 

 • musíme se držet schématu Stimul – Reakce, musíme studovat pozorovatelné reakce jedince na stimuly, které tyto reakce vyvolávají. To co je mezi tím, je jen černá skříňka (black box), něco co nehraje příliš velkou roli a nemá tak smysl se tím zabývat

 

F.B. Skinner

 • práce s holuby
 • operatní podmiňování
 • hrát na piano, nebo ping pong
 • pravděpodobnost výskytu spontánních projevů chování se mění na základě jejich důsledků

 

Studie „malého Alberta“

 • Watson+Rayner
 • k malému dítěti denně umísťovali krysu, vytvořili tím jeho strach ze všeho kožešinového
 • tomuto strachu ho nikdy neodnaučili (neetické) = podmíněná reakce strachu

 

E. L. Thorndike

 • zákon přirozené učení
 • používáná hlavolamová skříňka či labyrint (pro zvířata)
 • měřil se čas při jednotlivých pokusech
 • různě odebírány různé časti mozku, vliv má množství, né kterou část odebrali
 • zvířata se nic neučí porozuměním, ale spojitostmi