Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Atomismus

Téma prezentace: Atomismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): modrakonvicka
 


 
Popis materiálu:
Atomismus je filozofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných a neměnných částic. Představitelé atomismu patří do řecké přírodní filozofie.
 
Osnova:
žAtomismus
žatomos – „nesmírně malý“, „nedělitelný“
ž
žfilosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu
žvznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l.
žPředstavitelé arché ( podstata světa)
žPatřili k poslední předsokratické škole
žSvérázná reakce na aktuální problémy své doby (pohyb-klid, bytí – nebytí)
ž
žAtomisté ovlivnili vědu do konce 19. století
žatomismus se používá jako protiklad holismu a znamená metodu zkoumání, při níž se složité předměty rozkládají na nejjednodušší
žZákladní principy jsou dva: atomy (jsoucno) a prázdno (nejsoucno). Věci vznikají a zanikají slučováním a rozlučováním atomů.
ž
žLeukippos z Milétu (500-440 př.n.l.)
žZakladatel atomismu, učitel a přítel Démokrita
žUsiloval o překonání rozporů mezi eleatským učením a nemožnosti pohybu
žUznával existenci nebytí (prostoru)
žPrvní formuloval logický zákon ( vše je podmíněno nutností, nic se neděje nadarmo)
žAni jedna věc na světě nevzniká bez příčiny, vše vzniká z nějakého důvodu a příčiny.“
žDémokritos (460-370 př.n.l.)
žPocházel z Abdér
žřecký filozof a hlavní představitel antického atomismu.
žOznačoval svět jako jednotu atomů(jsoucna) a prázdna, v němž se atomy pohybují po předurčených drahách.
žSpojováním atomů vznikají jednotlivé věci i duše.
žAtomy jsou odlišné tvarem, velikostí i místem, jsou neměnné a nezničitelné. Spojení vždy dočasné.
žAtomistickou teorii uplatňoval i při výkladu jiných vědních oborů, například gramatiky, lékařství, estetiky nebo pedagogiky.
žByl stoupencem antické demokracie.
žDémokritovo tematicky rozsáhlé dílo, dochované jen ve zlomcích, bylo prvním velkým antickým pokusem o jednotný výklad světa.
ž
žMyšlenky spíše konzervativní. Vysoko si cenil svobody i rovnosti, která se ovšem nevztahuje na ženy a otroky.
žVe starověku se Démokritem zabýval hlavně Aristotelés, i když jeho domnělé příčiny často kritizuje. Na jeho myšlenky navázal Epikúros i Lucretius Carus
žEpikuros ze Samu (341-270 př.n.l.)
žRozvinul Démokritův atomismus (parenklize atomů – spontánní odchylky atomů od přímého směru )
žPodle něj se z povrchu těles oddělují nejmenší částice eidola, vnikají do smyslových orgánů a vyvolávají obrazy věcí.
žCíl: poznání je osvobodit člověka od pověr, strachu z bohů a smrti
žOdmítá: předurčenost drah atomů a dává jím svobodnou odchylku (odchylují se od svislého směru v libovolném místě a čase)