Alzheimerova choroba

Téma prezentace: Alzhaimrova choroba

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Noname

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace seznamuje s alzheimerovou chorobou a jejími příčinami či prevencí. O alzheimerově chorobě jako takové moc se toho bohužel příliš mnoho neví, tak prezentace je velmi krátká a stručná, ale také jasná.

 

Osnova:

žAlzheimerova choroba

žCo to vlastně je ?

žZpůsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty.

žVarovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě.

žženy onemocní mnohem častěji než muži (mohou za to hormony)

žPříčiny

ž Vzniká nejspíše komplikovanou shodou několika faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí.

žrizikové faktory: vysoký věk, dědičnost, otřesy a rány hlavy

žúbytek  acetylcholinu (látka potřebná pro vedení nervových vzruchů) – může vézt až k demenci

žPříznaky

žzačíná pomalu a nenápadně

žčlověk si pamatuje věci z dávné minulosti a rád o nich hovoří stále dokola, ale činnost, kterou konal před krátkou chvílí si nedokáže vybavit.

žMůže se ptát na zcela banální otázky a tyto otázky neustále opakovat.

žpoté se objevují potíže s řečí, poruchy časové i místní orientace

žpokročilém stádium: halucinace a různé bludy

žkonečné stádium: problémy s chůzí, s jídlem i udržením moči. Opakuje jen několik slov nebo přestává mluvit úplně.

žPrevence

žzdravým životním stylem a cvičením mozku se organismus posílí a je schopen pak nemoci déle odolávat.

žkřížovkami, kvízy a poslechem muziky

žLéčba

žZatím nevyléčitelná. Léky jsou určeny pro ranné stádium nemoci.

žkognitiva – zlepšují myšlení, orientaci a paměť, zabraňují odbourávání acetylcholinu

žhypnotika – pro poruchy spánku

žneuroleptika – pro odstranění agresivity a neklidu

žantidepresiva – zmírňují deprese

žanxiolytika – utlumují úzkost

žSMRTELNÉ! – 8 let od začátku příznaků