Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Displeje

Téma prezentace: Displeje
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): janokarpi
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na displeje, kde nechybí technologie LCD, LED nebo OLED. Co je OLED a jeho princip?Typy OLED displejů a jejich stárnutí.
 
Osnova:
OLED Displeje
Vytvořil: Jan Karpíšek 4.B
Co je OLED
OLED Zkratka pro : Organic light-emitting diode
Technologie výroby OLED pochází z roku 1987 a vyvinula jí firma Eastman Kodak
OLED je elektronická součástka, kterou tvoří řada tenkých organických vrstev mezi anodou a katodou. Při průtoku elektrického proudu přes vrstvy je vyzařováno jasné světlo.
Samotný OLED má tloušťku cca 100 až 500 nm.
Princip OLED
Emise světla se uskutečňuje ve vrstvě EML (Emissive Layer), která je vytvořena z organických polymerních materiálů schopných vyzářit světlo žádané barvy. Po přiložení řídicího napětí vzniká mezi anodou a katodou elektrické pole, kterým jsou k sobě přitahovány záporné elektrony z vrstvy ETL (Electron Transport Layer) a díry s kladným nábojem z vrstvy HTL (Hole Transport Layer) do vrstvy EML. V ní dochází k rekombinaci párů elektron-díra, při níž je vzniklý přebytek energie vyzářen ve formě fotonu – tedy záření, které musí spadat do oblasti viditelného světla.
Jak OLED vyzařují světlo
Napětí se přivede na OLED
Elektrický proud teče od katody k anodě přes organické vrstvy.
Na hranici mezi emisní a vodivé vrstvy, elektrony vyhledávají elektronové díry.
OLED začne vyzařovat fotony
Typy OLED
Pasivní   PMOLED
Aktivní    AMOLED
PHOLED (Phosphorescent OLED)
FOLED (Flexible OLED)
TOLED (Transparent OLED)
             Dolní emise
             Horní emise
S horní a dolní emisí
Jedná se pouze o to jakým způsobem je světlo vyzařováno z OLED buňky
Pasivní  PMOLED
Displeje s pasivní matricí
Jednodušší na výrobu
Stejně jako u jednodušších grafických LCD jsou jednotlivé pixely řízeny pasivně, mřížkovou matricí navzájem překřížených vodičů. V místě křížení jsou vodiče připojeny k elektrodám (katodám a anodám) OLED struktury a tím vznikají jednotlivé pixely.
Použití především tam kde je třeba zobrazit např. pouze text nebo jednoduchou grafiku.
Aktivní AMOLED
Displeje s aktivní matricí
Složitější na výrobu
Struktura je podobná jako u TFT typů LCD displejů. Spínání každého pixelu je prováděno dvěma tranzistory (první řídí nabíjení a vybíjení kondenzátoru a druhý je napěťový stabilizátor), pro zamezí například blikání bodů, které mají svítit během několika po sobě jdoucích cyklů.
vhodné pro graficky náročné aplikace s velkým rozlišením, zejména videa a grafika.
Vyšší cena
PHOLED
Technologie fosforeskujících OLED dosahuje 4× větší účinnosti než „normální“ OLED technologie.
FOLED
OLED struktura je místo na skle umístěna na pružném materiálu.
To umožňuje displej lépe přizpůsobit místu umístění (přístrojová deska, hledí přilby). Použitý materiál rovněž zaručuje větší mechanickou odolnost (nárazy, pády).
TOLED
Tato technologie umožňuje vytvořit displej až s 80% průchodností světla (téměř průhledné)
Stárnutí OLED displeje

Životnost Modré cca 1000h. *
Životnost Zelené cca 10000h. *
Životnost Červené cca 30000h. *
Barevný „čip“ je úměrně zvětšován životnosti barvy
* Než začne ztrácet barva na intenzitě
Děkuji za pozornost