Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Displeje

Téma prezentace: Displeje

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): janokarpi

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na displeje, kde nechybí technologie LCD, LED nebo OLED. Co je OLED a jeho princip?Typy OLED displejů a jejich stárnutí.

 

Osnova:

OLED Displeje

Vytvořil: Jan Karpíšek 4.B

Co je OLED

OLED Zkratka pro : Organic light-emitting diode

Technologie výroby OLED pochází z roku 1987 a vyvinula jí firma Eastman Kodak

OLED je elektronická součástka, kterou tvoří řada tenkých organických vrstev mezi anodou a katodou. Při průtoku elektrického proudu přes vrstvy je vyzařováno jasné světlo.

Samotný OLED má tloušťku cca 100 až 500 nm.

Princip OLED

Emise světla se uskutečňuje ve vrstvě EML (Emissive Layer), která je vytvořena z organických polymerních materiálů schopných vyzářit světlo žádané barvy. Po přiložení řídicího napětí vzniká mezi anodou a katodou elektrické pole, kterým jsou k sobě přitahovány záporné elektrony z vrstvy ETL (Electron Transport Layer) a díry s kladným nábojem z vrstvy HTL (Hole Transport Layer) do vrstvy EML. V ní dochází k rekombinaci párů elektron-díra, při níž je vzniklý přebytek energie vyzářen ve formě fotonu – tedy záření, které musí spadat do oblasti viditelného světla.

Jak OLED vyzařují světlo

Napětí se přivede na OLED

Elektrický proud teče od katody k anodě přes organické vrstvy.

Na hranici mezi emisní a vodivé vrstvy, elektrony vyhledávají elektronové díry.

OLED začne vyzařovat fotony

Typy OLED

Pasivní   PMOLED

Aktivní    AMOLED

PHOLED (Phosphorescent OLED)

FOLED (Flexible OLED)

TOLED (Transparent OLED)

             Dolní emise

             Horní emise

S horní a dolní emisí

Jedná se pouze o to jakým způsobem je světlo vyzařováno z OLED buňky

Pasivní  PMOLED

Displeje s pasivní matricí

Jednodušší na výrobu

Stejně jako u jednodušších grafických LCD jsou jednotlivé pixely řízeny pasivně, mřížkovou matricí navzájem překřížených vodičů. V místě křížení jsou vodiče připojeny k elektrodám (katodám a anodám) OLED struktury a tím vznikají jednotlivé pixely.

Použití především tam kde je třeba zobrazit např. pouze text nebo jednoduchou grafiku.

Aktivní AMOLED

Displeje s aktivní matricí

Složitější na výrobu

Struktura je podobná jako u TFT typů LCD displejů. Spínání každého pixelu je prováděno dvěma tranzistory (první řídí nabíjení a vybíjení kondenzátoru a druhý je napěťový stabilizátor), pro zamezí například blikání bodů, které mají svítit během několika po sobě jdoucích cyklů.

vhodné pro graficky náročné aplikace s velkým rozlišením, zejména videa a grafika.

Vyšší cena

PHOLED

Technologie fosforeskujících OLED dosahuje 4× větší účinnosti než „normální“ OLED technologie.

FOLED

OLED struktura je místo na skle umístěna na pružném materiálu.

To umožňuje displej lépe přizpůsobit místu umístění (přístrojová deska, hledí přilby). Použitý materiál rovněž zaručuje větší mechanickou odolnost (nárazy, pády).

TOLED

Tato technologie umožňuje vytvořit displej až s 80% průchodností světla (téměř průhledné)

Stárnutí OLED displeje

Životnost Modré cca 1000h. *

Životnost Zelené cca 10000h. *

Životnost Červené cca 30000h. *

Barevný „čip“ je úměrně zvětšován životnosti barvy

* Než začne ztrácet barva na intenzitě

Děkuji za pozornost